I kristid behövs realism, inte populism

30.09.2020 kl. 15:13
SFP anser det är viktigt i dagens mycket svåra och osäkra coronavirusläge vända på alla stenar för att höja sysselsättningsgraden, få fler jobb och därmed stärka ekonomin. 

– I kristid behövs realism – inte populism. Det är vi skyldiga det finländska folket. Nu behövs realistiska och genomförbara lösningar, säger riksdagsledamot Anders Norrback.


Norrback höll Svenska riksdagsgruppens gruppanförande interpellationsdebatten i riksdagen på onsdagen. Han lyfte fram regeringens färska sysselsättningspaket och budgetbesluten för att stärka företagandet.

– Vi enades om ett betydande energipaket där företagens elskatt sjunker till EU:s miniminivå. Regeringen går också målmedvetet fram när det gäller den gröna omställningen. Satsningar på utbildning och forskning ger här resultat både på kort och lång sikt.

– I motsats till vad oppositionen påstår innehåller höstens budgetlösning konkreta framsteg när det gäller sysselsättningen. Den så kallade nordiska modellen beräknas ge drygt tiotusen nya arbetsplatser och paketet som stärker äldre arbetstagares ställning på arbetsmarknaden ger lika mycket till.

Norrback säger att mitt i den kristid som vi genomlever lönar det sig att satsa på barnpolitik.

– Det betonar de flesta forskare, också ledande nationalekonomer. Vi har inte råd att låta barn och unga marginaliseras.
Anders Norrback

Gruppanföranden

Statsministerns upplysning med anledning av folkomröstningen i Förenade kungariket

Gruppanförande 1.7 2016, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
01.07.2016 kl. 10:36

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2017-2020.

Gruppanförande, Svenska riksdagsgruppen ledamot Mats Nylund 22.6 29016
22.06.2016 kl. 14:05

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse

Gruppanförande 21.6 2016, Stefan Wallin, Svenska riksdagsgruppen
21.06.2016 kl. 15:03

Interpellationsdebatt om jordbruket 14.6 2016

Gruppanförande, Mats Nylund, Svenska riksdagsgruppen
14.06.2016 kl. 15:00

Jämställdhetens roll för stabiliteten och utvecklingen i samhället.

Jubileumsplenum med anledning av 110 år av kvinnlig rösträtt. Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
01.06.2016 kl. 14:45

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om den inre säkerheten 24.5 2016

Gruppanförande, Thomas Blomqvist, Svenska riksdagsgruppen
24.05.2016 kl. 15:00

Interpellationsdiskussion kring Finlands riktning.

Svenska riksdagsgruppen, gruppanförande Anna-Maja Henriksson 18.5 2016
18.05.2016 kl. 15:00