Bra reform för scenkonsten

29.09.2020 kl. 19:28
Lagen uppmärksammar Svenska Teaterns ställning som svenskspråkig nationalscen.

– Regeringens förslag om att reformera statsandelssystemet för scenkonst är ytterst välkommet, kulturfältet har verkligen väntat på denna reform som sagts vara kulturfältets motsvarighet till vårdreformen. Stödet för kulturfältet blir nu mer jämlikt.
Det konstaterade riksdagsledamot Mikko Ollikainen då riksdagen på tisdagen diskuterade den nya lagen om finansieringen av landets teatrar och orkestrar.

Lagen uppmärksammar Svenska Teaterns ställning som svenskspråkig nationalscen.

– Svenska Teatern är en viktig del av den finländska teaterkonsten och med denna reform säkerställs Svenska Teaterns finansiering på en nivå som motsvarar en nationalscen. Svenska Teatern ska ses som andra nationalspråkets, svenskans, motsvarighet till Finlands nationalteater.

Ollikainen lyfter också fram att lagreformen även gör det möjligt att bevilja förhöjt stöd till teater för barn, språkliga minoriteter, specialgrupper samt turnerande teatrar.

– Kulturens roll är otroligt viktig, den höjer välfärden och minskar på marginaliseringen. Det är viktigt att även regionteatrarnas finansiering tryggas, understryker Ollikainen.

Han är medlem i riksdagens kulturutskott som ska detaljbehandla lagen om scenkonst under hösten.

Mikko Ollikainen

Gruppanföranden

Statsministerns upplysning med anledning av folkomröstningen i Förenade kungariket

Gruppanförande 1.7 2016, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
01.07.2016 kl. 10:36

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2017-2020.

Gruppanförande, Svenska riksdagsgruppen ledamot Mats Nylund 22.6 29016
22.06.2016 kl. 14:05

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse

Gruppanförande 21.6 2016, Stefan Wallin, Svenska riksdagsgruppen
21.06.2016 kl. 15:03

Interpellationsdebatt om jordbruket 14.6 2016

Gruppanförande, Mats Nylund, Svenska riksdagsgruppen
14.06.2016 kl. 15:00

Jämställdhetens roll för stabiliteten och utvecklingen i samhället.

Jubileumsplenum med anledning av 110 år av kvinnlig rösträtt. Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
01.06.2016 kl. 14:45

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om den inre säkerheten 24.5 2016

Gruppanförande, Thomas Blomqvist, Svenska riksdagsgruppen
24.05.2016 kl. 15:00

Interpellationsdiskussion kring Finlands riktning.

Svenska riksdagsgruppen, gruppanförande Anna-Maja Henriksson 18.5 2016
18.05.2016 kl. 15:00