Klientavgifternas förnyande ett steg mot en rättvisare social – och hälsovård.

22.09.2020 kl. 15:09
Riksdagen har idag fört en remissdebatt om lagen om klientavgifter inom social – och hälsovården

Enligt propositionen ska bland annat sjukskötares mottagningar inom primärvården, poliklinikbesök för personer under 18 år samt ärenden som hänför sig till vården av vissa smittsamma sjukdomar bli avgiftsfria. Riksdagsledamot och medlem i social – och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi (SFP) välkomnar förslaget.

 
- Det är fint att det avgiftstaket bibehålls i klientavgiftslagen och att det utvidgas till att omfatta även den för hälsan viktiga mun- och tandvården, terapier och hemsjukvård. Förslaget underlättar också ställningen för familjer där det finns barn med stort behov av sjukvårdstjänster, då också poliklinikbesöken blir avgiftsfria, säger Rehn-Kivi.
 
Förslaget förbättrar överlag jämlikheten mellan social- och hälsovårdens klienter på olika håll i vårt land och kommunerna ska kompenseras för förlusten av inkomster genom förhöjda statsandelar.
 
- Jag är speciellt glad över att det i fortsättningen regleras om maximiavgifter inom långvarigt serviceboende och effektiverat serviceboende och om det minimibelopp för personligt bruk som klienten ska ha till sitt förfogande. Även om detta belopp skulle ha fått vara större med tanke på klientens behov och självständighet är detta lagförslag som helhet lätt att understöda, säger Rehn-Kivi.

 
Veronica Rehn-Kivi

Gruppanföranden

Statsministerns upplysning om regeringens politik för 2017

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen, onsdag 8.2 2017
08.02.2017 kl. 14:44

Utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen

Svenska riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin 21.12.2016
21.12.2016 kl. 13:00

Responsdebatt om budgeten

Gruppanförande, Mats Nylund, Svenska riksdagsgruppen 14.12 2016
14.12.2016 kl. 13:00

Statsrådets redogörelse om den nationella energi- och klimatstrategin fram till 2030.

Gruppanförande, Joakim Strand, Svenska riksdagsgruppen, 30.11 2016
30.11.2016 kl. 14:42

Debatt om oppositionsgruppernas alternativbudgetar 9.11.2016

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson
09.11.2016 kl. 14:30

Extremrörelser och våld, aktualitetsdebatt 5.10 2016

Gruppanförande, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
05.10.2016 kl. 15:00

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2017

Gruppanförande 20.9 2016, Stefan Wallin, Svenska riksdagsgruppen
20.09.2016 kl. 13:00