Klientavgifternas förnyande ett steg mot en rättvisare social – och hälsovård.

22.09.2020 kl. 15:09
Riksdagen har idag fört en remissdebatt om lagen om klientavgifter inom social – och hälsovården

Enligt propositionen ska bland annat sjukskötares mottagningar inom primärvården, poliklinikbesök för personer under 18 år samt ärenden som hänför sig till vården av vissa smittsamma sjukdomar bli avgiftsfria. Riksdagsledamot och medlem i social – och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi (SFP) välkomnar förslaget.

 
- Det är fint att det avgiftstaket bibehålls i klientavgiftslagen och att det utvidgas till att omfatta även den för hälsan viktiga mun- och tandvården, terapier och hemsjukvård. Förslaget underlättar också ställningen för familjer där det finns barn med stort behov av sjukvårdstjänster, då också poliklinikbesöken blir avgiftsfria, säger Rehn-Kivi.
 
Förslaget förbättrar överlag jämlikheten mellan social- och hälsovårdens klienter på olika håll i vårt land och kommunerna ska kompenseras för förlusten av inkomster genom förhöjda statsandelar.
 
- Jag är speciellt glad över att det i fortsättningen regleras om maximiavgifter inom långvarigt serviceboende och effektiverat serviceboende och om det minimibelopp för personligt bruk som klienten ska ha till sitt förfogande. Även om detta belopp skulle ha fått vara större med tanke på klientens behov och självständighet är detta lagförslag som helhet lätt att understöda, säger Rehn-Kivi.

 
Veronica Rehn-Kivi

Gruppanföranden

Remissdebatt om beredskapslagarna 17.3.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
17.03.2020 kl. 18:00

Riksmötets öppningsdebatt 11.2.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
11.02.2020 kl. 15:00

Interpellationsdebatt al-Hol

Gruppanförande hållet av ledmot Eva Biaudet
17.12.2019 kl. 15:00

Responsdebatt budgeten 2019

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
17.12.2019 kl. 11:00

Statsrådets meddelande om regeringsprogrammet 16.12.2019

Gruppanförande hållet av riksdagsgrupens ordförande Anders Adlercreutz.
16.12.2019 kl. 13:00

Remissdebatt om höjning av frontveterantillägget

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
04.12.2019 kl. 15:00

Planen för de offentliga finanserna 2020 – 2023

Gruppanförande 26.11.2019, Veronica Rehn-Kivi
26.11.2019 kl. 15:01