Hjulen ska hållas i rullning

05.09.2020 kl. 13:52
Mina ögon fastnade här om dagen på en rubrik i mitt flöde på sociala medierna. Den löd fritt översatt: Förbered dig på den tredje vågen, i stället för en katapult kommer en bazooka.

Nej, en tredje våg är inte på kommande, förhoppningsvis har vi ett vaccin mot Covid-19 innan den visar sig. Men blogginläggets skribent Tommi Laihos ville locka till läsning, han lyckades.

I det välskrivna blogginlägget funderade Laiho bland annat på effekterna av mediernas rapportering av COVID-19, speciellt rapporteringen om den andra vågen, och hur vi nu under det senaste halvåret tvingats tänka om kring vår vardag.

Laiho lyfte fram hälsoeffekterna nu och på sikt. Vad innebär detta gällande det psykiska välmåendet, vad har isoleringen haft för effekter ur ett socialt perspektiv. Vi håller på att tappa den sociala kontakten, menar han.

Vi är alla olika, det finns stor skillnad på hur vi är vana att röra på oss och umgås. Det finns kanske sådana som aldrig haft så gott om tid att träffa vänner och bekanta som i sommar, säkerhetsavstånden har naturligtvis beaktats. Det handlar om våra vanor, också konsumtionsvanor.

Kommunernas ekonomi har länge varit tuff och befaras bli ännu tuffare nästa år. Coronan har slagit extra hårt mot städer och kommuner med stark tillväxt och där människor är vana att använda sig av service. Bland annat på grund av restriktionerna har flera ställen som erbjuder servicetjänster tvingats stänga. Personal inom branschen blivit arbetslösa eller permitterade, vilket även minskar på skatteintäkterna. Det i sin tur skapar mindre förutsättningar för kvalitativ vård, skola och omsorg. 

Också i Österbotten har antalet arbetslösa ökat kraftigt, med över 50 procent jämfört med motsvarande i fjol. Lägg därtill alla permitterade. Vi hoppas naturligtvis att det är tillfälligt samtidigt som vi vet att Österbottniska företag har återhämtat sig relativt snabbt, i viss mån också genom uppfinningsrikedom men även tack vare statligt stöd. En del väntas ha nedgången framför sig, till exempel inom viktiga exportindustrin.

Det är vi viktigt att hålla hjulen i rullning. I budgetrian i mitten av månaden kommer sysselsättningen att ha en bärande roll. Här finns inget enkelt svar utan det handlar om en stor helhet. I samband med vårt sommarmöte i augusti lyfte vi i SFP 15 punkter hur vi ska nå regeringens mål med fler sysselsatta.

Framtidstro och investeringsvilja är viktigt. Johnny Åkerholm förundrade sig i Vbl i början av veckan varför ingen vill investera i Finland. Han oroade sig helt befogat att finländska företag förtjänat 80 miljarder euro mera än de investerat under de 10 senaste åren. Också den här frågan är ytterst viktig att belysa då nästa års statsbudget behandlas.

I övrigt inleddes riksdagens höstsession på allvar i tisdags. Det skedde denna gång i arbetets tecken utan officiella öppningsceremonier.

Hösten i riksdagen kommer åtminstone inledningsvis att fortsätta enligt samma mönster som i våras med reducerat manskap i plenum, fler distanshöranden och mera distansarbete. Allt detta göra för att minimera COVID-19s framfart men ändå så att beslutsgången fungerar smärtfritt.

I motsats till våren kommer även att större lagpaket, såsom till exempel förlängda läroplikten, att behandlas vid sidan coronarelaterade frågor, dit till exempel EUs återhämtningsfond kan räknas. Stor beslut inför framtiden väntar.

Mikko Ollikainen

Gruppanföranden

Extremrörelser och våld, aktualitetsdebatt 5.10 2016

Gruppanförande, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
05.10.2016 kl. 15:00

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2017

Gruppanförande 20.9 2016, Stefan Wallin, Svenska riksdagsgruppen
20.09.2016 kl. 13:00

Statsministerns upplysning med anledning av folkomröstningen i Förenade kungariket

Gruppanförande 1.7 2016, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
01.07.2016 kl. 10:36

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2017-2020.

Gruppanförande, Svenska riksdagsgruppen ledamot Mats Nylund 22.6 29016
22.06.2016 kl. 14:05

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse

Gruppanförande 21.6 2016, Stefan Wallin, Svenska riksdagsgruppen
21.06.2016 kl. 15:03

Interpellationsdebatt om jordbruket 14.6 2016

Gruppanförande, Mats Nylund, Svenska riksdagsgruppen
14.06.2016 kl. 15:00

Jämställdhetens roll för stabiliteten och utvecklingen i samhället.

Jubileumsplenum med anledning av 110 år av kvinnlig rösträtt. Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
01.06.2016 kl. 14:45