Privata sektorn behövs för att uppfylla vårdgarantin

28.08.2020 kl. 12:36
Servicesedlar borde användas för att reda ut de vårdköer som coronakrisen orsakat. Överlag borde servicesedlar tas i bruk mer omfattande i samband med regeringens social- och hälsovårdsreform. Detta anser SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.

- Finland har skött coronakrisen mycket väl och är enligt THL:s överläkare bland de bästa i Europa. Det ska landets hälso- och sjukvård ha ett stort tack för. Samtidigt är det ett faktum att köerna för den icke-brådskande vården vuxit sig stora och att vi behöver hitta lösningar för att förkorta dem, säger Henriksson.


På grund av Corona har många människor nu fått leva med att exempelvis den planerade ögonoperationen eller höftledsoperationen skjutits fram. Det har bildats en så kallad ”vårdskuld” där vårdgarantin på 6 månader inte uppfylls.

- Jag ser med stigande oro på den här utvecklingen, och därför behöver vi nu fördomsfritt söka lösningar, som gör att folk kan få sina operationer gjorda.För att underlätta trycket på den offentliga vården vore det klokt att också använda den privata vården för att snabbt korta köerna. Med en servicesedel kunde patienten själv välja den för henne eller honom bästa lösningen, säger Henriksson.

Henriksson anser att servicesedlarnas mer omfattande användning även borde främjas i samband med regeringens social- och hälsovårdsreform. Hon poängterar också att vårdgarantin i dagsläget inte uppfylls utan den privata sektorns hjälp. 

- Den offentliga sektorn har även framöver det huvudsakliga ansvaret för finländarnas social- och hälsovård. Samtidigt har både privata och tredje sektorn en viktig roll i att trygga finländarnas jämlika tillgång till vård. Alla aktörer behövs för att varje finländare får vård snabbt, säger Henriksson. 

Henriksson efterlyser en snabb beredning av den reform av servicesedelslagen som finns i regeringsprogrammet. Reformens utgångsläge bör enligt Henriksson vara en bredare användning av servicesedlar i framtiden. 

- Den nuvarande lagstiftningen möjliggör servicesedlar redan nu, men deras utdelning har hittills varit blygsam. Regeringens social- och hälsovårdsreform ger en  utmärkt möjlighet att öka deras användning, säger Henriksson.

 
Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Budgetens enda behandling 14.12 2015

Svenska riksdagsgruppens gruppanförande, riksdagsgruppens 1:a viceordförande Stefan Wallin
14.12.2015 kl. 13:30

Interpellationen om sysselsättningspolitiken 9.12 2015

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
09.12.2015 kl. 15:30

Svenska riksdagsgruppens alternativa budget 25.11.2015

Gruppanförande av partiordförande Carl Haglund
25.11.2015 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2016–2019

Gruppanförande 24.11 2015, Joakim Strand, Svenska riksdagsgruppen
24.11.2015 kl. 15:15

Vårdreformen

Gruppanförande av gruppordförande Anna-Maja Henriksson 18.11 2015
19.11.2015 kl. 11:12

Interpellation om konsekvenserna av regeringens trafikpolitiska mål

Gruppanförande, Svensk riksdagsgruppen, Thomas Blomqvist 17.11 2015
17.11.2015 kl. 15:13

Interpellationsdebatt om pensionärernas ställning

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
21.10.2015 kl. 15:36