Borgå samt Raseborg och Hangö med i kommunförsöken om arbetsförmedling

27.08.2020 kl. 16:25
Statsrådet beslutade i dag att utvidga kommunförsöket om att stärka kommunernas roll i arbetsförmedlingen.

Utöver de kommuner som tidigare valts till försöket beslöt statsrådet att bland annat inkludera Borgå samt Raseborg/Hangö i försöken. 


- Kommunernas roll i arbetsförmedlingen stärks. Vi vill att så många som möjligt ska sysselsättas och vi behöver använda alla kanaler för att människor ska hitta jobb. Därför är det breddade kommunförsöket välkommet, säger SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.

- Borgå samt Raseborg/Hangö är utmärkta representanter för medelstora kommuner där dessutom förvaltningen fungerar på de båda nationalspråken. Det är därför mycket välkommet att också de här kommunerna nu är med i försöket, säger minister Thomas Blomqvist som sitter med i ministerarbetsgruppen för sysselsättningsfrågor. 

Inom ramen för försöket kommer kommunerna att testa olika metoder att förverkliga arbetsförmedlingen. När försöket tar slut år 2023 kommer resultaten att utvärderas.
Thomas Blomqvist och Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Interpellation om öppenheten och korrektheten i lagberedningen, 15.12 2015

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
15.12.2015 kl. 15:00

Budgetens enda behandling 14.12 2015

Svenska riksdagsgruppens gruppanförande, riksdagsgruppens 1:a viceordförande Stefan Wallin
14.12.2015 kl. 13:30

Interpellationen om sysselsättningspolitiken 9.12 2015

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
09.12.2015 kl. 15:30

Svenska riksdagsgruppens alternativa budget 25.11.2015

Gruppanförande av partiordförande Carl Haglund
25.11.2015 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2016–2019

Gruppanförande 24.11 2015, Joakim Strand, Svenska riksdagsgruppen
24.11.2015 kl. 15:15

Vårdreformen

Gruppanförande av gruppordförande Anna-Maja Henriksson 18.11 2015
19.11.2015 kl. 11:12

Interpellation om konsekvenserna av regeringens trafikpolitiska mål

Gruppanförande, Svensk riksdagsgruppen, Thomas Blomqvist 17.11 2015
17.11.2015 kl. 15:13