Borgå samt Raseborg och Hangö med i kommunförsöken om arbetsförmedling

27.08.2020 kl. 16:25
Statsrådet beslutade i dag att utvidga kommunförsöket om att stärka kommunernas roll i arbetsförmedlingen.

Utöver de kommuner som tidigare valts till försöket beslöt statsrådet att bland annat inkludera Borgå samt Raseborg/Hangö i försöken. 


- Kommunernas roll i arbetsförmedlingen stärks. Vi vill att så många som möjligt ska sysselsättas och vi behöver använda alla kanaler för att människor ska hitta jobb. Därför är det breddade kommunförsöket välkommet, säger SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.

- Borgå samt Raseborg/Hangö är utmärkta representanter för medelstora kommuner där dessutom förvaltningen fungerar på de båda nationalspråken. Det är därför mycket välkommet att också de här kommunerna nu är med i försöket, säger minister Thomas Blomqvist som sitter med i ministerarbetsgruppen för sysselsättningsfrågor. 

Inom ramen för försöket kommer kommunerna att testa olika metoder att förverkliga arbetsförmedlingen. När försöket tar slut år 2023 kommer resultaten att utvärderas.
Thomas Blomqvist och Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Budgetens responsdebatt 15.12.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz.
15.12.2020 kl. 12:08

Remissdebatt om social- och hälsovårdsreformen

Gruppanförande 14.12.2020 hållet av riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.
14.12.2020 kl. 14:48

Statsrådets redogörelse om Finlands program för hållbar tillväxt

Gruppanförande 1.12.2020, Joakim Strand, Svenska riksdagsgruppen
01.12.2020 kl. 14:30

Statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak.

Gruppanförande 30.11.2020, Anders Norrback, Svenska riksdagsgruppen
30.11.2020 kl. 15:00

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse.

Gruppanförande 11.11.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
11.11.2020 kl. 14:59

Agenda 2030 – mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Gruppanförande 4.11.2020 hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
04.11.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021

Gruppanförandehölls av grupordförande Anders Adlercreutz.
07.10.2020 kl. 11:21