Oljeskyddet måste tryggas

27.08.2020 kl. 17:21
På grund av att oljeskyddsfondens kassa tryter har beredskapen för oljeolyckor i Finska viken och längs med hela kusten försämrats. Riksdagsledamot Anders Adlercreutz uppmärksammar problemet i dag på Östersjödagen.

– Det är oroväckande. På Östersjödagen är det skäl att komma ihåg att Finska viken är ett känsligt hav, som inte tål oljeolyckor. Därför måste vi se till att vi har en god oljebekämpningsberedskap, säger Adlercreutz.


Han beskriver situationen för oljeskyddsfonden som prekär. Resursbristen gör att man inte kan uppdatera bekämpningsutrustningen och man har inte råd att ordna övningar.

– Luckan i oljeskyddsfondens budget måste täppas till. Vi måste kunna upprätthålla en god beredskap för att kustens räddningsverk ska kunna sköta sin uppgift. I ett längre perspektiv är det viktigt att se över hela finansieringsmodellen så att oljebekämpningsverksamheten kan tryggas och utvecklas. säger Adlercreutz.

I ett brev till Miljöministeriet daterat i juni 2020 vädjar oljeskyddsfonden styrelse om snabba åtgärder på ministeriet för att trygga oljebekämpningens verksamhetsförutsättningar.

 
Anders Adlercreutz

Gruppanföranden

Interpellation om öppenheten och korrektheten i lagberedningen, 15.12 2015

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
15.12.2015 kl. 15:00

Budgetens enda behandling 14.12 2015

Svenska riksdagsgruppens gruppanförande, riksdagsgruppens 1:a viceordförande Stefan Wallin
14.12.2015 kl. 13:30

Interpellationen om sysselsättningspolitiken 9.12 2015

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
09.12.2015 kl. 15:30

Svenska riksdagsgruppens alternativa budget 25.11.2015

Gruppanförande av partiordförande Carl Haglund
25.11.2015 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2016–2019

Gruppanförande 24.11 2015, Joakim Strand, Svenska riksdagsgruppen
24.11.2015 kl. 15:15

Vårdreformen

Gruppanförande av gruppordförande Anna-Maja Henriksson 18.11 2015
19.11.2015 kl. 11:12

Interpellation om konsekvenserna av regeringens trafikpolitiska mål

Gruppanförande, Svensk riksdagsgruppen, Thomas Blomqvist 17.11 2015
17.11.2015 kl. 15:13