Utlåtanderundan för vårdreformen är mycket viktig

22.06.2020 kl. 13:55
I mitten av juni sände regeringen lagförslaget för den stora social- och hälsovårdsreformen på utlåtanderunda. I och med det digra materialet ges god tid för yttranden, till och med den 25 september.

-  Både vi politiker och tjänstemän har lagt ner mycket tid på att mejsla fram en så bra reform som möjligt. De som jobbar i kommunerna och ute på fältet inom social- och hälsovården har ändå ovärderlig expertis om vad som fungerar och vad som ännu behöver utvecklas. Inför utlåtanderundan hoppas jag därför att förslaget synas i sömmarna, säger minister Thomas Blomqvist, som varit medlem i den ministerarbetsgrupp som berett lagförslaget.

 
Förslaget omfattar en särlösning för Nyland, som delas in i fem vårdområden. Dessa fungerar som egna enheter, för att regionalt ge invånarna ett större inflytande än de hade annars.
 
- Avsikten har helt klart varit att säkra lokalt anpassade lösningar och invånarnas inflytande. Det är viktigt att också de små kommunerna nu är aktiva och granskar möjligheterna att påverka också sedan administrationen byggts upp, säger Blomqvist.
 
För SFP och regeringen har tryggande av de språkliga rättigheterna varit viktiga. Förslaget innehåller språkliga nämnder som på de tvåspråkiga områdena ska arbeta för svenskan eller samiskan. De språkliga rättigheterna är klart bättre beaktade jämfört med det förslag som diskuterades under den senaste riksdagsperioden.
 
En av de frågor som ännu kommer att diskuteras och jobbas med på basen av utlåtandena är landskapens finansieringsmodell i framtiden.
 
- Utlåtanderundan har en central roll i processen, för att det lagförslag vi i höst avger till riksdagen är så noga avvägt som möjligt, säger minister Blomqvist. Det är fråga om en av vårt lands största reformer som berör vår mest grundläggande service. Nu finns det en bra möjlighet att påverka utfallet, säger Blomqvist.

 
Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
01.07.2021 kl. 11:00

Planen för de offentliga finanserna

Responsdebatt 28.6.2021 där gruppanförandet hölls av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
28.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse, responsdebatt

Gruppanförande hållet av ledamot Joakim Strand.
09.06.2021 kl. 15:00

Interpellation om reformen av social- och hälsovårdstjänsterna

Gruppanförande 1.6.2021 hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
01.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafikplanen 2021-2032

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
26.05.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2022–2025

Ledamot Veronica Rehn-Kivi höll Svenska riksdagsgruppens anförande.
19.05.2021 kl. 14:58

Interpellation om linjen i den ekonomiska politiken

Gruppanförande framfört av gruppordförande Anders Adlercreutz.
18.05.2021 kl. 15:00