Utlåtanderundan för vårdreformen är mycket viktig

22.06.2020 kl. 13:55
I mitten av juni sände regeringen lagförslaget för den stora social- och hälsovårdsreformen på utlåtanderunda. I och med det digra materialet ges god tid för yttranden, till och med den 25 september.

-  Både vi politiker och tjänstemän har lagt ner mycket tid på att mejsla fram en så bra reform som möjligt. De som jobbar i kommunerna och ute på fältet inom social- och hälsovården har ändå ovärderlig expertis om vad som fungerar och vad som ännu behöver utvecklas. Inför utlåtanderundan hoppas jag därför att förslaget synas i sömmarna, säger minister Thomas Blomqvist, som varit medlem i den ministerarbetsgrupp som berett lagförslaget.

 
Förslaget omfattar en särlösning för Nyland, som delas in i fem vårdområden. Dessa fungerar som egna enheter, för att regionalt ge invånarna ett större inflytande än de hade annars.
 
- Avsikten har helt klart varit att säkra lokalt anpassade lösningar och invånarnas inflytande. Det är viktigt att också de små kommunerna nu är aktiva och granskar möjligheterna att påverka också sedan administrationen byggts upp, säger Blomqvist.
 
För SFP och regeringen har tryggande av de språkliga rättigheterna varit viktiga. Förslaget innehåller språkliga nämnder som på de tvåspråkiga områdena ska arbeta för svenskan eller samiskan. De språkliga rättigheterna är klart bättre beaktade jämfört med det förslag som diskuterades under den senaste riksdagsperioden.
 
En av de frågor som ännu kommer att diskuteras och jobbas med på basen av utlåtandena är landskapens finansieringsmodell i framtiden.
 
- Utlåtanderundan har en central roll i processen, för att det lagförslag vi i höst avger till riksdagen är så noga avvägt som möjligt, säger minister Blomqvist. Det är fråga om en av vårt lands största reformer som berör vår mest grundläggande service. Nu finns det en bra möjlighet att påverka utfallet, säger Blomqvist.

 
Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

Gruppanförande hölls av riksdagsledamot Joakim Strand.
10.06.2020 kl. 15:27

Responsdebatt om planen för de offentliga finanserna

Gruppanförandet 9.6.2020 hölls av ledamot Veronic Rehn-Kivi Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
09.06.2020 kl. 15:30

Aktualitetsdebatt om EU:s återhämtningsfond 4.6.2020

Gruppanförande i tvåspråkig version. Gruppanförandet hållet av Eva Biaudet.
04.06.2020 kl. 17:15

Statsrådets redogörelse om beredskap i EU:s stridsgrupp 1.7–31.12.2020

Gruppanförande 6.5.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
06.05.2020 kl. 18:00

Regeringens exitstrategi, coronakrisen

Remissdebatt 6.5.2020, gruppanförande, Anders Adlercreutz
06.05.2020 kl. 14:57

Planen för de offentliga finanserna för 2021-2024

Gruppanförande 21.4.2020, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
21.04.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om beredskapslagarna 17.3.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
17.03.2020 kl. 18:00