Sjunkande vaccintäckningsgrad hos barn oroar, viktigt att rådgivningstjänsterna fungerar också i undantagstider

16.06.2020 kl. 16:40

”MPR-vaccinets täckningsgrad, som skyddar mot mässling, röda hund och påssjuka, har sjunkit i hela landet. I Nyland med hela 17,7 procentenheter jämfört med ifjol, säger riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP). Rehn-Kivi som också är ordförande för riksdagens vaccingrupp har idag lämnat in ett skriftligt spörsmål om ärendet.
 
I och med coronapandemin har vaccintäckningen hos barn sjunkit alarmerande jämfört med ifjol. THL varnar om att täckningsgraden i vissa landskap förblir under 95 procent, som anses vara gränsen för att uppnå flockimmunitet för mässling.
 
- Det är viktigt att betona för kommunerna att rådgivningstjänsterna inte får begränsas trots coronaepidemin. Vaccinationsinformationen och anvisningarna borde vara tillräckligt tydliga och svara på föräldrarnas möjliga oro och frågor gällande undantagen förorsakade av coronaviruset. Om vaccintäckningsgraden sjunker uppfylls inte längre flockimmuniteten och de ovaccinerades risk att insjunka växer, säger Rehn-Kivi.
 
I Finland finns sjukvårdsdistrikt där vaccintäckningsgraden hos barn sjunkit med flera procentenheter jämfört med ifjol. Utöver MPR-vaccinet har täckningsgraden för det femvalenta vaccinet som skyddar mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Hib-sjukdomar sjunkit nationellt ända tills maj med 6–16 procentenheter. Också vaccintäckningen mot rotavirus och pneumokocker har sjunkit i vissa sjukvårdsdistrikt.
 
- Rådgivningarna och hälsovårdarna är i en nyckelposition i upprätthållandet av vaccinationstäckningen. Det upplysningsarbetet som görs hos rådgivningarna och den tid som hälsovårdarna reserverar för familjer som är oroade för pandemin är optimala tillvägagångssätt för att förstärka den sakliga informationen om vacciner och vaccintäckningsgraden, säger Rehn-Kivi.

Veronica Rehn-Kivi

Gruppanföranden

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021

Gruppanförandehölls av grupordförande Anders Adlercreutz.
07.10.2020 kl. 11:21

Interpellationsdebatten 30.9.2020

Gruppanförandet hölls av ledamot Anders Norrback
30.09.2020 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om EU:s återhämtningsfond

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
09.09.2020 kl. 14:53

Remissdebatt om den femte tilläggsbudget

Grupprepresentanterna gavs möjlighet till 2 minuters kommentar. Gruppordförande Anders Adlercreutz höll Svenska riksdagsgruppens taltur.
08.09.2020 kl. 16:16

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

Gruppanförande hölls av riksdagsledamot Joakim Strand.
10.06.2020 kl. 15:27

Responsdebatt om planen för de offentliga finanserna

Gruppanförandet 9.6.2020 hölls av ledamot Veronic Rehn-Kivi Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
09.06.2020 kl. 15:30

Aktualitetsdebatt om EU:s återhämtningsfond 4.6.2020

Gruppanförande i tvåspråkig version. Gruppanförandet hållet av Eva Biaudet.
04.06.2020 kl. 17:15