Sjöfartsstödet på 25 miljoner euro i den fjärde tilläggsbudgeten är mycket viktigt för finländsk sjöfart

12.06.2020 kl. 14:07
Som ett tillägg till den fjärde tilläggsbudgeten budgeteras nu 24,7 miljoner euro till fortsatt stöd av den finska sjöfarten under Covid-19-pandemin. Förslaget ges i en tilläggsproposition till riksdagen.

- Jag är glad att regeringen ger det här förslaget. Eftersom Försörjningsberedskapscentralens stöd upphör nästa vecka har vi aktivt arbetat för en fortsättning på stödet eftersom många rutter inte kan trafikeras lönsamt för tillfället på grund av rådande resebegränsningar för Coronapandemin, säger Mats Löfström, Ålands riksdagsledamot och vice ordförande i svenska riksdagsgruppen och riksdagens maritima grupp.


För rederierna kommer stödet vara mycket betydelsefullt för att säkerställa att inga fler fartyg i trafik blir upplagda med ytterligare permitteringar som följd. Med stödet vill man även främja ett förnyat förtroende för sjötrafiken.

- Målsättningen är såklart att trafiken ska kunna återhämta sig så att den åter blir lönsam så snabbt som möjligt. Det finns en del positiva tecken, men osäkerheten är ändå stor då krisen slagit oerhört hårt mot i synnerhet passagerarfärjorna där passagerarvolymerna som mest varit ner med 99 %. Nu kommer sannolikt ett ökat resande komma igång på finska viken, men för exempelvis Mariehamn, Vasa och Åbo är det här stödet extra välkommet eftersom resebegränsningar ännu finns i Sverigetrafiken. Mellan Åland och fastlandet finns så klart dock inga resebegränsningar, säger Löfström.

Det nya stödet ska administreras av Trafik- och kommunikationsverket, Traficom, i stället för Försörjningsberedskapscentralen.

- Finland är en ö i Europa och nästan 90 % av Finlands utrikeshandel går sjövägen med både lastfartyg och på passagerarfärjornas bil- och lastdäck. Därför är det oerhört viktigt att vi också har kvar finländsk sjöfart med fartyg under finsk flagg och besättningen. Det här stödet är viktigt för att säkerställa det och bidra till att stöda rederierna och arbetsplatserna genom detta exceptionella läge, säger Löfström.

 
Mats Löfström

Gruppanföranden

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021

Gruppanförandehölls av grupordförande Anders Adlercreutz.
07.10.2020 kl. 11:21

Interpellationsdebatten 30.9.2020

Gruppanförandet hölls av ledamot Anders Norrback
30.09.2020 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om EU:s återhämtningsfond

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
09.09.2020 kl. 14:53

Remissdebatt om den femte tilläggsbudget

Grupprepresentanterna gavs möjlighet till 2 minuters kommentar. Gruppordförande Anders Adlercreutz höll Svenska riksdagsgruppens taltur.
08.09.2020 kl. 16:16

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

Gruppanförande hölls av riksdagsledamot Joakim Strand.
10.06.2020 kl. 15:27

Responsdebatt om planen för de offentliga finanserna

Gruppanförandet 9.6.2020 hölls av ledamot Veronic Rehn-Kivi Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
09.06.2020 kl. 15:30

Aktualitetsdebatt om EU:s återhämtningsfond 4.6.2020

Gruppanförande i tvåspråkig version. Gruppanförandet hållet av Eva Biaudet.
04.06.2020 kl. 17:15