Bergqvist kräver åtgärder för att skydda den utrotningshotade ejdern

12.06.2020 kl. 14:05
Ejderbeståndet i Finland har minskat drastiskt de senaste 20 åren och utvecklingen antas vara kopplad till det växande havsörnsbeståndet.

I det skriftliga spörsmål som riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) m. fl. idag lämnat till regeringen, kräver Bergqvist åtgärder för att skydda den starkt utrotningshotade ejdern. Övriga undertecknare är Mikko Ollikainen (SFP), Anders Norrback (SFP) och Ålands riksdagsledamot Mats Löfström.

 
Samtidigt som havsörnsbeståndet ökat har ejderbeståndet minskat kraftigt. Enligt rapporter är en av de främsta orsakerna till det minskade ejderbeståndet att väldigt många ejdrar faller offer för havsörnar och smårovdjur.

- När man skyddar en art kan man skapa stora problem för en annan art. Vi behöver ett större helhetstänk om vi vill bevara naturens mångfald, säger Bergqvist.
 
Under häckningstid är det speciellt ådan och ungarna, som faller byte för havsörnarna. Det här antas ha effekt på beståndets könsfördelning, vilket ytterligare försvårar beståndstillväxten. Uppskattningsvis utgörs hela 70% av beståndet av gudingar.

- Nu under våren har jag på nära håll bevittnat den kraftiga obalansen mellan gudingar och ådor. Det samma gäller också den ständiga närvaron av havsörnar också i innerskärgården. Ejderstammen är verkligt illa ute, säger Bergqvist.
Sandra Bergqvist

Gruppanföranden

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021

Gruppanförandehölls av grupordförande Anders Adlercreutz.
07.10.2020 kl. 11:21

Interpellationsdebatten 30.9.2020

Gruppanförandet hölls av ledamot Anders Norrback
30.09.2020 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om EU:s återhämtningsfond

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
09.09.2020 kl. 14:53

Remissdebatt om den femte tilläggsbudget

Grupprepresentanterna gavs möjlighet till 2 minuters kommentar. Gruppordförande Anders Adlercreutz höll Svenska riksdagsgruppens taltur.
08.09.2020 kl. 16:16

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

Gruppanförande hölls av riksdagsledamot Joakim Strand.
10.06.2020 kl. 15:27

Responsdebatt om planen för de offentliga finanserna

Gruppanförandet 9.6.2020 hölls av ledamot Veronic Rehn-Kivi Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
09.06.2020 kl. 15:30

Aktualitetsdebatt om EU:s återhämtningsfond 4.6.2020

Gruppanförande i tvåspråkig version. Gruppanförandet hållet av Eva Biaudet.
04.06.2020 kl. 17:15