Snabba insatser för att stöda barn och unga behövs

09.06.2020 kl. 16:00
Det underströk riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi i riksdagens responsdebatt om statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2021–2024

 

 

– Snabba insatser behövs för att stöda de barn och unga som blivit efter i skolarbetet eller mått dåligt i samband med skolstängningen. Regeringens satsningar på barn och unga görs för att misstagen på 1990-talet inte får upprepas.

 

Det underströk riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi i riksdagens responsdebatt om statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2021–2024. Hon höll svenska riksdagsgruppens gruppanförande där hon underströk att de ekonomiska utsikterna till följd av coronakrisen avsevärt skiljer sig från förra höstens förväntningar om en stabil, dock avtagande tillväxt.


– Stöden till företag, bidragen till de permitterade och till kommunerna är alla nödvändiga för att vi ska komma upp på fötter igen. Både på nationellt, men också på europeiskt, plan behöver vi stimulera ekonomin med välriktade och vältajmade åtgärder som också påskyndar den gröna omställningen som pågår i ekonomin, säger Rehn-Kivi.

 

I anförandet betonade Rehn-Kivi även Svenska riksdagsgruppens vilja att stärka den offentliga ekonomin genom satsningar på en finansiellt hållbar social- och hälsovårdsreform, på förebyggande åtgärder, på utbildning och forskning, samt på en övergång till klimatmedvetna ekonomiska lösningar.

Veronica Rehn-Kivi

Gruppanföranden

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021

Gruppanförandehölls av grupordförande Anders Adlercreutz.
07.10.2020 kl. 11:21

Interpellationsdebatten 30.9.2020

Gruppanförandet hölls av ledamot Anders Norrback
30.09.2020 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om EU:s återhämtningsfond

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
09.09.2020 kl. 14:53

Remissdebatt om den femte tilläggsbudget

Grupprepresentanterna gavs möjlighet till 2 minuters kommentar. Gruppordförande Anders Adlercreutz höll Svenska riksdagsgruppens taltur.
08.09.2020 kl. 16:16

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

Gruppanförande hölls av riksdagsledamot Joakim Strand.
10.06.2020 kl. 15:27

Responsdebatt om planen för de offentliga finanserna

Gruppanförandet 9.6.2020 hölls av ledamot Veronic Rehn-Kivi Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
09.06.2020 kl. 15:30

Aktualitetsdebatt om EU:s återhämtningsfond 4.6.2020

Gruppanförande i tvåspråkig version. Gruppanförandet hållet av Eva Biaudet.
04.06.2020 kl. 17:15