Återhämtningsfonden behövs både för ekonomin och klimatkrisen

04.06.2020 kl. 18:19
Coronapandemikrisen är en kris som inte kan stoppas genom att bygga nya murar i Europa, säger riksdagsledamot Eva Biaudet. För att lösa den behövs gemensamma satsningar på tillväxt och återhämtning, framhåller hon.

– En kris är alltid en möjlighet. Återhämtningsfonden erbjuder en möjlighet för Europa att få igång den europeiska ekonomin, och samtidigt styra investeringarna till hållbarhet. Vi tacklar vi två utmaningar på en gång, både den ekonomiska krisen och klimatkrisen.

Eva Biaudet höll Svenska riksdagsgruppens gruppanförande i aktualitetsdebatten om EU:s återhämtningsfond på torsdag.

– SFP anser att en fond för tillväxt och återhämtning behövs, men vi bedömer att bidragsdelen borde vara mindre och lånedelen större, eftersom det ger tydligare incentiv för att pengarna ska användas rätt. Viktigt är också att betona att fonden skapas för denna kris. 
Den får inte bli en fortgående mekanism. Det handlar alltså om att åtgärda den djupdykning i ekonomin som coronaviruset har gett upphov till.

– Kommissionens ansvar är att övervaka att medlen används i enlighet med våra klimatmål, att konkurrenskraften ökar och sysselsättningen förbättras, samt att paketet stärker våra rättssamhällen och europeiska värderingar, säger Biaudet.

Eva Biaudet

Gruppanföranden

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021

Gruppanförandehölls av grupordförande Anders Adlercreutz.
07.10.2020 kl. 11:21

Interpellationsdebatten 30.9.2020

Gruppanförandet hölls av ledamot Anders Norrback
30.09.2020 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om EU:s återhämtningsfond

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
09.09.2020 kl. 14:53

Remissdebatt om den femte tilläggsbudget

Grupprepresentanterna gavs möjlighet till 2 minuters kommentar. Gruppordförande Anders Adlercreutz höll Svenska riksdagsgruppens taltur.
08.09.2020 kl. 16:16

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

Gruppanförande hölls av riksdagsledamot Joakim Strand.
10.06.2020 kl. 15:27

Responsdebatt om planen för de offentliga finanserna

Gruppanförandet 9.6.2020 hölls av ledamot Veronic Rehn-Kivi Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
09.06.2020 kl. 15:30

Aktualitetsdebatt om EU:s återhämtningsfond 4.6.2020

Gruppanförande i tvåspråkig version. Gruppanförandet hållet av Eva Biaudet.
04.06.2020 kl. 17:15