Stamväg 68 och Lagmansgårdens nybygge får stöd i tilläggsbudgeten

02.06.2020 kl. 18:44
SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson är nöjd med de satsningar som regeringens tilläggsbudget medför för Österbotten.

Bland stimulansåtgärderna finns förnyande av Kållby järnvägsbro, byggande av den fjärde avkörningsrampen i korsningen av riksväg 8 och stamväg 68 i Edsevö samt fullmakt att starta byggandet av den nya Lagmansgården.

- Förbättringen av stamväg 68 och dess förbindelse till hamnen är det viktigaste vägprojektet i Jakobstadsregionen. Jakobstads hamnväg har redan tidigare förbättrats och nu senast färdigställdes den så kallade Snellmanskorsningen. Nu kan vi ta ytterligare ett steg vidare och jag är glad att de här två projekten som länge planerats nu kommer att förverkligas. De är speciellt viktiga för näringslivet i regionen, säger Henriksson.

I samband med den tidigare förbättringen av korsningen mellan stamväg 68 och riksväg 8 gjordes inte alla behövliga förbättringar. Den föreslagna rampen gör att den tunga trafiken från riksväg 8 inte längre behöver korsa stamvägen, vilket väsentligt förbättrar trafiksäkerhet på den mycket livlig trafikerade vägen.
Lagmansgården tryggar svenskspråkig skolhemsverksamhet

- Nybygget av landets enda skolhem som också verkar på svenska, nämligen Lagmansgården, får nu finansiering på 10 miljoner euro. Det betyder att vi på lång sikt kan trygga skolhemsverksamhet på svenska i Finland. Lagmansgårdens verksamhet har tidigare varit hotad i flera sammanhang. Nu kommer vi i mål också till denna del och nybygget i Pirilö ska enligt plan stå klart om två år.

- Jag är också glad att vi fått en halv miljon i planeringspengar för GigaVasa. Det här området har enorm potential att fungera som en motor för framtidens ackuinvesteringar i Finland. Det är därför viktigt att trygga planeringen, samt att smidigt binda ihop området med befintlig infrastruktur, avslutar Henriksson.

- Dessa projekt är alla sådana att de ökar sysselsättningen och bidrar till välfärden i vårt land, avslutar Henriksson.

Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om beredskap i EU:s stridsgrupp 1.7–31.12.2020

Gruppanförande 6.5.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
06.05.2020 kl. 18:00

Regeringens exitstrategi, coronakrisen

Remissdebatt 6.5.2020, gruppanförande, Anders Adlercreutz
06.05.2020 kl. 14:57

Planen för de offentliga finanserna för 2021-2024

Gruppanförande 21.4.2020, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
21.04.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om beredskapslagarna 17.3.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
17.03.2020 kl. 18:00

Riksmötets öppningsdebatt 11.2.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
11.02.2020 kl. 15:00

Interpellationsdebatt al-Hol

Gruppanförande hållet av ledmot Eva Biaudet
17.12.2019 kl. 15:00

Responsdebatt budgeten 2019

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
17.12.2019 kl. 11:00