Vi måste anpassa oss till en ny verklighet!

20.05.2020 kl. 19:01
Riksdagledamot Sandra Bergqvist (SFP) konstaterade under ett virtuellt fältbesök på tisdagen att vardagen aldrig mer kommer att återgå till det vad den var innan coronakrisen.

- De regler och förhållningssätt som vi nu utarbetar kommer för en lång tid framöver att utgöra och prägla vår nya vardag. Vi ska inte sitta och vänta på att ”allt ska bli som vanligt igen”. Det kommer inte att ske, säger Bergqvist


Bergqvist vill se en konstruktiv diskussion kring de utmaningar som den rådande krisen onekligen för med sig bland annat gällande fysiskt och psykiskt välmående, hur vi ska återuppbygga ekonomin och kommunens framtida uppgifter. Bergqvist vill ändå påpeka att vi samtidigt ska vidareutveckla de möjligheter som den nya vardagen för med sig.

- Det digitala jättekliv som vi tagit på bara några veckor bevisar att det går att förändra vårt samhälle. Den här utvecklingen måste fortsätta. Vi måste bli bättre att använda oss av digitala hjälpmedel i vår serviceproduktion och se det digitala som det nya normala. Vi måste kort och gott anpassa oss till en ny verklighet, säger Bergqvist.
Sandr Bergqvist

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om beredskap i EU:s stridsgrupp 1.7–31.12.2020

Gruppanförande 6.5.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
06.05.2020 kl. 18:00

Regeringens exitstrategi, coronakrisen

Remissdebatt 6.5.2020, gruppanförande, Anders Adlercreutz
06.05.2020 kl. 14:57

Planen för de offentliga finanserna för 2021-2024

Gruppanförande 21.4.2020, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
21.04.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om beredskapslagarna 17.3.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
17.03.2020 kl. 18:00

Riksmötets öppningsdebatt 11.2.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
11.02.2020 kl. 15:00

Interpellationsdebatt al-Hol

Gruppanförande hållet av ledmot Eva Biaudet
17.12.2019 kl. 15:00

Responsdebatt budgeten 2019

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
17.12.2019 kl. 11:00