Företagsstöd bör nå rätt adress

25.04.2020 kl. 07:26
Under veckan som gått har med all rätt frågor väckts huruvida de stöd som just nu via bl.a. Business Finland beviljats nått rätta adresser.

Svaret är enligt mig definitivt i många fall nej. De allra flesta företag som uttryckligen med anledning av corona lider av akut kassakris och stora fasta kostnader har sällan någon som helst verklig möjlighet att ens tävla om de innovationsmiljoner som kanaliseras via f.d. Tekes, Business Finland. Det skär i både ögat och hjärtat när man går igenom listorna som till oproportionerligt stora delar domineras av huvudstadskonsulter som putsat de euromässigt största stöden. Jag är glad över att min goda kollega minister Lintilä initierat en utredning. Även om man säkert formellt följt befintligt regelverk kan vi inte ha det så här. Inte i normaltillstånd, och definitivt inte i kristider och undantagstillstånd. Dan Ekholm hade i Vbl en alldeles utmärkt ledare i ämnet. Vi skall inte klandra eller hänga ut de seriösa företag som sökt och fått finansiering helt enligt gällande regelverk.

 

Jag känner även till en liten grupp välmående och starka österbottniska familjeföretag som konstaterat att de just nu - väl medvetna om de brutalt långa köerna och svåra situation många befinner sig i - inte helt enkelt skulle täckas söka eller ta emot extra stöd från skattebetalarna.

 

Trots allt har regeringen via olika instrument med rekordsummor gjort och gör allt för att rädda så många arbetsplatser som möjligt. I dagarna får vi även höra hur specialstödet till restaurangbranschen - något vi från ekonomiutskottets sida stark efterlyst - är uppbyggt. En stor del av den servicesektor som nu står inför permitteringshot är dessutom mycket kvinnodominerad, vilket innebär att starka insatser nu verkligen krävs även ur ett jämställdhetsperspektiv.

 

Vi har alla kunnat notera hur enorma kliv framåt vårt samhälle tagit beträffande digitalisering och bland annat distansmöten. Om någon för en dryg månad sedan sagt att man i medlet av april inom några dygn kan ha välfungerande distansmöten med strukturer som Vasa stadsstyrelse, Österbottens förbunds styrelse och jämställdhetsgrupp, Finnveras förvaltningsråd, lobbningsmöten för bättre vägar, olika parlamentariska arbetsgrupper i riksdagen, Kvarkenrådet m.fl. skulle man knappast ha trott det. I detta sammanhang kändes det dock extra bra att vi från Vasa Elektriskas sida dessutom kunde ta beslut om att sänka elpriserna för våra kunder. 

 

I onsdags ingick i Vbl en intressant artikel med anledning av den diskussion om sammanslagning av de österbottniska landskapen som blossat upp i tidningen Ilkka-Pohjalainen, med huvudsäte i Seinäjoki. Nuvarande regering utgår bland annat i sin vårdreform från nuvarande 18 landskap så någon automatisk sammanslagning sker inte imorgon. Däremot ser vi tydligt att riktningen går mot större enheter, vi vet att funktioner som universitetssjukhus, fulljourssjukhus, hovrätter och mycket annat ej är 18 till antalet, så den strategiska kampen pågår ständigt på nationell nivå. Många nuvarande byråkrater och garanterat kommande regeringar kommer att arbeta för max 12 landskap i det framtida Finland. Min vän och tillika gruppordförande för centern Antti Kurvinen konstaterar i Vbl svart på vitt att eftersom Seinäjoki och Karleby har vuxit via kommunfusioner så är Vasa inte längre någon självklar centralort.

 

Hursomhelst går mina tankar i dessa dagar främst till de företagare som t.ex. bussbolag, restaurangägare m.fl. som abrupt tvingades stänga sina företag utan att ens veta när eller om de kan starta sin verksamhet igen. Företagare som satsat friskt och utan egen förskyllan slås ut, dessutom utan möjlighet att påverka sin situation. Det är de som behöver stöd för att överleva. Vi vet alla att dagen kommer när detta är över och det sägs ofta att vi skall klara detta tillsammans. Därmed är det uttryckligen vår skyldighet att hjälpa de mest utsatta företagen, familjerna och människorna.

Joakim Strand

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om det globala handlingsprogrammet Agenda 2030

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen 15.2 2017
15.02.2017 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om regeringens politik för 2017

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen, onsdag 8.2 2017
08.02.2017 kl. 14:44

Utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen

Svenska riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin 21.12.2016
21.12.2016 kl. 13:00

Responsdebatt om budgeten

Gruppanförande, Mats Nylund, Svenska riksdagsgruppen 14.12 2016
14.12.2016 kl. 13:00

Statsrådets redogörelse om den nationella energi- och klimatstrategin fram till 2030.

Gruppanförande, Joakim Strand, Svenska riksdagsgruppen, 30.11 2016
30.11.2016 kl. 14:42

Debatt om oppositionsgruppernas alternativbudgetar 9.11.2016

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson
09.11.2016 kl. 14:30

Extremrörelser och våld, aktualitetsdebatt 5.10 2016

Gruppanförande, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
05.10.2016 kl. 15:00