Stå upp för demokratin!

07.02.2020 kl. 10:05
Vi ska inte ta demokratin för given. Vi ska inte ta rättsstaten för given. Vi omringas av ”fake news”, hatprat och twittertroll.

Det känns ibland som om vi borde komma ihåg att grundstenarna i vårt samhälle, de som vi ofta tar för givna, kan vittra sönder om vi inte står upp för dem. När jag för snart nio år sedan blev justitieminister första gången såg situationen i Europa mycket annorlunda ut än idag. Högerpopulistiska rörelser hade redan haft vissa framgångar. Men det Europa som mötte mig på justitieministrarnas möten hade ändå en mycket stark tro på rättsstaten och dess orubblighet. Och ingen kunde nog riktigt föreställa sig den riktning som många länder i Europa skulle ta de kommande åren.

När jag ifjol blev justitieminister igen kunde jag känna den förändrade stämningen i Europa. Det fanns en oro över att rättsstaten långsamt vittrar sönder här och där. Att det finns krafter som gör allt för att stöda denna utveckling och skapa kaos i EU. Därför lyfte vi under Finlands EU-ordförandeskap upp rättsstatens och demokratins betydelse. Det här ska vi fortsätta med också nu. Inom EU har vi många gemensamma verktyg som kan användas för att stärka demokratin, rättsstaten och de grundläggande värderingarna. Vi borde också stärka det transatlantiska samarbetet. EU och USA har många gemensamma utmaningar, men vi kan också hitta många gemensamma lösningar.

 

I sitt tal vid riksmötets öppnande lyfte republikens president upp det hårdnande klimatet i samhället. Det här har jag också lyft upp upprepade gånger. Allt fler beslutsfattare, domare, poliser, journalister osv. upplever hatprat och riktade trakasserier. Det är särskilt på nätet som trakasserierna och hatpratet får utrymme. Man säger saker som man inte skulle säga ansikte mot ansikte. Där försöker man medvetet skapa en negativ bild av beslutsfattare. Den här skutan måste vi vända. Vi borde föra en diskussion som stärker tilltron till våra viktiga institutioner såsom domstolar, men också riksdagen och våra myndigheter. Som justitieminister vill jag jobba för att stärka den här tilltron. Därför har vi nu bland annat startat ett demokratiprogram, där vi vill utveckla möjligheterna till deltagande, så att alla kan hitta ett eget sätt att påverka. Jag vill fortsätta att stärka vår demokrati, våra institutioner och förbättra diskussionsklimatet.

 

Vi ska inte heller låta halvsanningar sprida sig okontrollerat. Bland annat Brexit och presidentvalet i USA visade att man kan använda halvsanningar för att påverka människor att agera på ett visst sätt. Vi måste bli mer medvetna om att detta sker. Många unga idag vet att allt på nätet inte är sant och också vi andra måste få upp ögonen för detta. Så tänk efter när ni delar något på sociala medier, förenkla inte svåra saker och sätt ner foten mot dem som försöker sprida desinformation. Svåra frågor har inte alltid enkla svar. Och ta inte för givet de grundläggande värderingar som byggt upp vårt samhälle. För att citera republikens president vid riksmötets öppnande ” Vi har en fin demokrati – låt oss hålla den igång”.

Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak.

Gruppanförande 30.11.2020, Anders Norrback, Svenska riksdagsgruppen
igår kl. 15:00

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse.

Gruppanförande 11.11.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
11.11.2020 kl. 14:59

Agenda 2030 – mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Gruppanförande 4.11.2020 hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
04.11.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021

Gruppanförandehölls av grupordförande Anders Adlercreutz.
07.10.2020 kl. 11:21

Interpellationsdebatten 30.9.2020

Gruppanförandet hölls av ledamot Anders Norrback
30.09.2020 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om EU:s återhämtningsfond

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
09.09.2020 kl. 14:53

Remissdebatt om den femte tilläggsbudget

Grupprepresentanterna gavs möjlighet till 2 minuters kommentar. Gruppordförande Anders Adlercreutz höll Svenska riksdagsgruppens taltur.
08.09.2020 kl. 16:16