Coronan och beredskapslagen

29.03.2020 kl. 06:48
Arbetet i riksdagen har gått för högtryck denna vecka med sena plenum alla kvällar och plenum också på lördag. Detta är nödvändigt eftersom regeringen hela tiden följer med läget och besluter om nya åtgärder för att hindra spridningen av coronasmitta.

Nyland isoleras i alla fall tre veckor framåt genom att införa resebegränsningar till och från de andra landskapen. Också restauranger stängs med vissa undantag. Det här görs för att minska närkontakterna. Dessa och andra lagförslag samt förordningar som ska godkännas av riksdagen i snabb takt är ämnade att bromsa smittspridningen av viruset och på så sätt rädda människoliv och ekonomin. Det är klart att de beslutna åtgärderna är drastiska och har en negativ inverkan i människornas liv och ekonomin på kort sikt.

I dessa tider är riksdagens roll lika viktig som under normala förhållanden. Vi måste i alla lägen försvara vår demokrati, vår grundlag och vår rättsstat. Våra grundläggande rättigheter måste tryggas också då de delvis begränsas via beredskapslagen. Riksdagen är garanten för att så sker.

Nu gäller det för envar, inklusive journalister och politiker, att hålla huvudet kallt och fötterna stadigt på marken. Det är lätt för var och en av oss att ryckas med i den masspsykos som jag ser tecken på att utvecklas. En samhällsdiskussion och politik som baserar sig på vem som föreslår de tuffaste åtgärder kan inte vara de som styr i denna ytterst allvarliga tid. Tyvärr ser jag vissa tecken på detta bland medborgarna, i pressen och bland oss politiker.

Vi hanterar en problemhelhet utan facit. Regeringens förslag och riksdagens beslut baserar sig på tillgänglig vetenskap, sakkunnigutlåtanden och noggrann politisk avvägning. Därför har också besluten enligt mig varit väl avvägda och nödvändiga. Så fortsätter vi jobba tills läget normaliseras.

Den andra stora utmaningen som följer i den medicinska krisens spår är de ekonomiska effekterna. Likviditetssituationen blir avgörande för många företag och vi måste på alla sätt se till att företagen får hjälp för att överleva. Det är ytterst positivt att riksdagen valde att tillämpa sin budgetmakt i samband med behandlingen av regeringens tilläggsbudget. Finansutskottet höjde summan så att den uppgår till ca en miljard euro. Utskottet höjde bland annat de direkta företagsstöden. Sådant här sker inte varje dag och visar vilken budgetmakt riksdagen har.

I det här läget är det inte skede att fundera på stimulansåtgärder utan att säkerställa att den kortsiktiga likviditetskrisen inte går överstyr. Nu gäller det att ta oss förbi den värsta krisen. Också här skall vi hålla huvudet kallt och fötterna stadigt på marken. Först efter att det värsta är över vet vi hur vi riktigt ligger till.

Men det undantagstillstånd vi befinner oss i just nu går om en dag och då övergår vardagen till det nya normala. Våra nationella ekonomiska utmaningar kommer att vara de samma men större till sin omfattning jämfört med innan coronaviruspandemin. Dessutom har vi helt nya, okända, ekonomiska utmaningar som krisen skapat. Det är skäl att regeringen redan i det här skedet påbörjar planeringen av hur vi får ekonomin i skick och sysselsättningen höjd. De ekonomiska ärren kommer att behöva tid för att läka. Vi kommer alla att känna av detta i våra vardagsliv.

Efter regn kommer dock alltid sol. Vi har en regering som reagerar och agerar, det ska vi vara tacksamma över. Om vi erkänner realiteterna, ser möjligheterna, tar hand om varandra och kämpar vidare tillsammans så kommer vi att se solen före vi anar det.

Anders Norrback

Gruppanföranden

Aktuell debatt om utmaningarna för det internationella, multilaterala  samarbetet.

Svenska riksdagsgruppens gruppanförande 12.6 2018 av riksdagsledamot Stefan Wallin
12.06.2018 kl. 16:16

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information

Gruppanförande av Mats Nylund 23.5 2018.
23.05.2018 kl. 15:00

Aktualitetsdebatt om EU:s långsiktiga budgetramar

Mats Löfström, 9.5.2018
09.05.2018 kl. 15:03

Interpellation om arbetsvillkoren för ung

Svenska riksdagsgruppen, gruppordförande Thomas Blomqvist
08.05.2018 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019 - 2022.

Anna-Maja Henriksson, gruppanförande 17.4.2018
17.04.2018 kl. 14:52

INTERPELLATIONSDEBATT OM UTBILDNINGEN 28.2.2018

Gruppanförande, Mikaela Nylander, Svenska riksdagsgruppen
28.02.2018 kl. 15:04

Remissdebatt om spaningslagarna 20.2.2018

Gruppanförande, Thomas Blomqvist,
20.02.2018 kl. 15:00