EU:s budgetramar

22.02.2020 kl. 06:40
EU:s budgetramar för de kommande sju åren har varit den enskilt största politiska frågan under den gångna veckan, både här i Finland och i EU.

Budgetförhandlingarna inleddes på allvar i torsdags då EU-ledarna samlades till det extra insatta toppmötet i Bryssel. Dessa förhandlingar är alltid utmanande men speciellt tuffa är de nu då den stora nettobetalaren Storbritannien inte längre är med. I skrivande stund finns det inte mer att säga än att Finlands prioriteringar handlar bland annat om att rättsstatsprincipen beaktas i budgetramarna och att vi försäkrar en tillräcklig finansiering till jordbruksutvecklingen.

En riksdagsledamot kan ta initiativ till en debatt om en aktuell fråga. En aktualitetsdebatt resulterar inte i ett beslut utan är ett verktyg för oss ledamöter att uppmärksamma aktuella frågor. Riksdagen hart fört två sådana aktualitetsdebatter under den gångna veckan. På onsdagen i plenum diskuterade vi överskuldsättning och i torsdags det nationella genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Båda ämnena är ytterst viktiga.

Överskuldsättningen bland medborgare har ökat och vi har cirka 400 000 i vårt land med betalningsanmärkningar. Betalningsanmärkningen behöver inte nödvändigtvis bero på stora summor som blir obetalda, men för individen kan anmärkningen sätta igång en ond cirkel och försvåra bland annat beviljandet av bostadslån och hemförsäkring. På grund av skammen över att ha ekonomiska problem vågar eller vill inte heller alla med skuldproblem söka hjälp.

Sällan råder det en så stor enighet i salen än då vi diskuterade överskuldsättning och hur vi kan förebygga skuldproblem. Det är viktigt att regeringen agerar effektivt för att minska på överskuldsättningen och alla de problem som är förknippade till det. Vi har bra skrivningar i regeringsprogrammet som nu regeringen målmedvetet genomför. Bland annat ska tillgången till ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning förbättras. Ett positivt kreditregister kommer också att införas under regeringsperioden.

Trots att Finland har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning så har vi mycket kvar att göra med att tillgodose deras rättigheter. Personer med funktionsnedsättning utsätts tyvärr fortfarande ofta för fördomar, diskriminering, uteslutning och till och med våld. Att bli av med stereotypier och fördomar och att förbättra tillgängligheten, utbildningen och tillträdet till arbetslivet för personer med funktionsnedsättning är något vi kan stödja mycket bättre än för närvarande. Att så många ledamöter över partigränser underskrivit debattinitiativet bevisar för mig att frågan om de funktionshindrade personers rättigheter upplevs som viktig. Här gör regeringen också ett målmedvetet jobb och har bland annat inlett ett försöksprojekt för att testa personlig budget för personer med funktionsnedsättning.

Som avslut för veckan så deltog jag på Österbottens Vinterskogsdagar där jag gav jag en skogspolitisk redogörelse. Jag lyfte fram centrala punkter ur regeringsprogrammet som berör skogsbruket. Jag fokuserade på regeringens mål om att främja skogarnas tillväxt och stärka kolsänkan inom markanvändningssektorn. Jag betonade att skogen inte är ett problem utan en viktig del av lösningen.

Anders Norrback

Gruppanföranden

Budgetens responsdebatt 15.12.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz.
15.12.2020 kl. 12:08

Remissdebatt om social- och hälsovårdsreformen

Gruppanförande 14.12.2020 hållet av riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.
14.12.2020 kl. 14:48

Statsrådets redogörelse om Finlands program för hållbar tillväxt

Gruppanförande 1.12.2020, Joakim Strand, Svenska riksdagsgruppen
01.12.2020 kl. 14:30

Statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak.

Gruppanförande 30.11.2020, Anders Norrback, Svenska riksdagsgruppen
30.11.2020 kl. 15:00

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse.

Gruppanförande 11.11.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
11.11.2020 kl. 14:59

Agenda 2030 – mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Gruppanförande 4.11.2020 hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
04.11.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021

Gruppanförandehölls av grupordförande Anders Adlercreutz.
07.10.2020 kl. 11:21