Dagvård på eget språk, svenska eller finska, är varje barns rätt – fortbildning, fler startplatser och utbildningstillstånd behövs

12.02.2020 kl. 18:16

SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson ledde idag ordet på en rundabordsdiskussion om dagvårdens utmaningar speciellt i Helsingfors.

 
- Den svenska dagvården i Finland är oerhört viktig. Att ett barn får tala sitt modersmål handlar om mycket mer än bara språk och kommunikation. Det handlar om trygghet och det handlar om förståelse. Modersmålet är en trygghet för varje barn, sade Henriksson i sitt öppningsanförande.
 
Vid årsskiftet fanns det 50 svenskspråkiga barn som inte hade fått dagisplats i Helsingfors. Hälften av dem erbjöds plats på finskt dagis. Samtidigt fanns det i slutet av januari ungefär 30 lediga jobb på de svenska daghemmen i Helsingfors.
 
- Jag sammankallade till denna diskussion för att sammanföra olika aktörer som jobbar med utbildningsfrågor och det svenska i Finland.
 
Vid tillfället deltog representanter för utbildningsanordnare, Helsingfors stad, intresseorganisationer, privata aktörer samt ett antal finlandssvenska fonder.
 
- Vi förde en mycket god och lösningsinriktad diskussion. Det är uppenbart att vi behöver flexibla lösningar för kvalitativ fortbildning av barnträdgårdslärare, stöd i form av förmånligt boende för dagvårdspersonal och tillstånd att utbilda barnledare vid Prakticum. Statusen för barnträdgårdsläraryrket måste också höjas.
 
- Bollen är nu i rullning. Jag är glad att det finns en bred vilja att söka såväl kortsiktiga som långsiktiga lösningar för att råda bot på bristen av arbetskraft inom småbarnspedagogiken, avslutar Henriksson.
Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Mänskliga rättigheter

Statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna 2014 Gruppanförande 11.11 2014, Svenska riksdagsgruppen, Stefan Wallin
11.11.2014 kl. 15:00

Regeringens ekonomiska politik och den ekonomiska utvecklingen

Regeringens ekonomiska politik och den ekonomiska utvecklingen i Finland, interpellation Gruppanförande 5.11 2014/ Mats Nylund, Svenska riksdagsgruppen
05.11.2014 kl. 15:00

Den samlade energipolitiken

Gruppanförande Christina Gestrin, Svenska riksdagsgruppen Statsministern upplysning om den samlade energipolitiken 7.10 2014
07.10.2014 kl. 15:00

Den samlade energipolitiken

Gruppanförande Christina Gestrin, Svenska riksdagsgruppen Statsministern upplysning om den samlade energipolitiken 7.10 2014
07.10.2014 kl. 15:00

Ökad ojämlikhet

Interpellationen om den ökande ojämlikheten och låginkomsttagares försörjningsproblem. Gruppanförande 23.9 2014, Thomas Blomqvist, Svenska riksdagsgruppen
23.09.2014 kl. 15:00

Budgetförslaget 2015

Remissdebatt om budgetförslaget 2015. Gruppanförande, Svenska riksdagsgruppen, Mikaela Nylander 16.9 2014
16.09.2014 kl. 15:21

Polisens resurser

Interpellationsdebatt om polisens resurser 10.9 2014 Ulla-Maj Wideroos, Svenska riksdagsgruppen
10.09.2014 kl. 15:00