Personaldimensioneringen inom äldreomsorgen är en prioritetsfråga!

12.02.2020 kl. 15:01
Riksdagen för idag remissdebatt om personaldimensionering inom äldrevården.

Som ett konkret sätt att förbättra servicen föreslår regeringen en bindande minimidimensionering på 0,7 för omsorgspersonal i enheter med heldygnsomsorg. Riksdagsledamot och medlem i social- och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi (SFP) gläder sig åt förslaget.


- En bättre, mänskligare och välresurserad äldreomsorg var en viktig valfråga för mig och nu förverkligas den högre personaldimensioneringen med 0,7 vårdare per vårdbehövande. Det kommer att kosta, men detta är en hög prioritet för SFP och de andra regeringspartierna, säger Rehn-Kivi.

I dimensioneringen ska klienternas vårdbehov alltid beaktas i första hand. Arbetsfördelningen mellan de anställda ska också göras klarare bland annat i fråga om stödtjänster. Enligt förslaget ska antalet anställda gradvis och målinriktat ökas. På så sätt kan vi balanserat trygga en tillräcklig vårdpersonal och dess finansiering. 

- I och med fler vårdare kommer också arbetstempot indirekt att bli lugnare, personalens välbefinnande ökar och personalen kommer också att ha tillräckligt med tid att verkligen vara tillsammans med de äldre. För att allt detta ska lyckas kommer vi att behöva flera utbildningsplatser men också en attitydändring, en större uppskattning av det viktiga arbetet inom äldreomsorgen och ett helhetstänk i ledarskapet, säger Rehn-Kivi.

Veronica Rehn-Kivi

Gruppanföranden

Statsrådets meddelande om regeringsprogrammet 16.12.2019

Gruppanförande hållet av riksdagsgrupens ordförande Anders Adlercreutz.
16.12.2019 kl. 13:00

Remissdebatt om höjning av frontveterantillägget

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
04.12.2019 kl. 15:00

Planen för de offentliga finanserna 2020 – 2023

Gruppanförande 26.11.2019, Veronica Rehn-Kivi
26.11.2019 kl. 15:01

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2020 och planen för de offentliga finanserna.

Gruppanförande 8.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
08.10.2019 kl. 13:00

Interpellation om regeringens ekonomiska politik och sysselsättningen

Gruppanförande 1.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Joakim Strand
01.10.2019 kl. 15:00

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Gruppanförande 19.9.2019, svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
19.09.2019 kl. 18:01

Regeringen Rinnes regeringsprogram

Gruppanförande hållet av gruppordförande, riksdagsman Anders Adlercreutz,11.6.2019
11.06.2019 kl. 21:09