Personaldimensioneringen inom äldreomsorgen är en prioritetsfråga!

12.02.2020 kl. 15:01
Riksdagen för idag remissdebatt om personaldimensionering inom äldrevården.

Som ett konkret sätt att förbättra servicen föreslår regeringen en bindande minimidimensionering på 0,7 för omsorgspersonal i enheter med heldygnsomsorg. Riksdagsledamot och medlem i social- och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi (SFP) gläder sig åt förslaget.


- En bättre, mänskligare och välresurserad äldreomsorg var en viktig valfråga för mig och nu förverkligas den högre personaldimensioneringen med 0,7 vårdare per vårdbehövande. Det kommer att kosta, men detta är en hög prioritet för SFP och de andra regeringspartierna, säger Rehn-Kivi.

I dimensioneringen ska klienternas vårdbehov alltid beaktas i första hand. Arbetsfördelningen mellan de anställda ska också göras klarare bland annat i fråga om stödtjänster. Enligt förslaget ska antalet anställda gradvis och målinriktat ökas. På så sätt kan vi balanserat trygga en tillräcklig vårdpersonal och dess finansiering. 

- I och med fler vårdare kommer också arbetstempot indirekt att bli lugnare, personalens välbefinnande ökar och personalen kommer också att ha tillräckligt med tid att verkligen vara tillsammans med de äldre. För att allt detta ska lyckas kommer vi att behöva flera utbildningsplatser men också en attitydändring, en större uppskattning av det viktiga arbetet inom äldreomsorgen och ett helhetstänk i ledarskapet, säger Rehn-Kivi.

Veronica Rehn-Kivi

Gruppanföranden

Mänskliga rättigheter

Statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna 2014 Gruppanförande 11.11 2014, Svenska riksdagsgruppen, Stefan Wallin
11.11.2014 kl. 15:00

Regeringens ekonomiska politik och den ekonomiska utvecklingen

Regeringens ekonomiska politik och den ekonomiska utvecklingen i Finland, interpellation Gruppanförande 5.11 2014/ Mats Nylund, Svenska riksdagsgruppen
05.11.2014 kl. 15:00

Den samlade energipolitiken

Gruppanförande Christina Gestrin, Svenska riksdagsgruppen Statsministern upplysning om den samlade energipolitiken 7.10 2014
07.10.2014 kl. 15:00

Den samlade energipolitiken

Gruppanförande Christina Gestrin, Svenska riksdagsgruppen Statsministern upplysning om den samlade energipolitiken 7.10 2014
07.10.2014 kl. 15:00

Ökad ojämlikhet

Interpellationen om den ökande ojämlikheten och låginkomsttagares försörjningsproblem. Gruppanförande 23.9 2014, Thomas Blomqvist, Svenska riksdagsgruppen
23.09.2014 kl. 15:00

Budgetförslaget 2015

Remissdebatt om budgetförslaget 2015. Gruppanförande, Svenska riksdagsgruppen, Mikaela Nylander 16.9 2014
16.09.2014 kl. 15:21

Polisens resurser

Interpellationsdebatt om polisens resurser 10.9 2014 Ulla-Maj Wideroos, Svenska riksdagsgruppen
10.09.2014 kl. 15:00