Personaldimensioneringen inom äldreomsorgen är en prioritetsfråga!

12.02.2020 kl. 15:01
Riksdagen för idag remissdebatt om personaldimensionering inom äldrevården.

Som ett konkret sätt att förbättra servicen föreslår regeringen en bindande minimidimensionering på 0,7 för omsorgspersonal i enheter med heldygnsomsorg. Riksdagsledamot och medlem i social- och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi (SFP) gläder sig åt förslaget.


- En bättre, mänskligare och välresurserad äldreomsorg var en viktig valfråga för mig och nu förverkligas den högre personaldimensioneringen med 0,7 vårdare per vårdbehövande. Det kommer att kosta, men detta är en hög prioritet för SFP och de andra regeringspartierna, säger Rehn-Kivi.

I dimensioneringen ska klienternas vårdbehov alltid beaktas i första hand. Arbetsfördelningen mellan de anställda ska också göras klarare bland annat i fråga om stödtjänster. Enligt förslaget ska antalet anställda gradvis och målinriktat ökas. På så sätt kan vi balanserat trygga en tillräcklig vårdpersonal och dess finansiering. 

- I och med fler vårdare kommer också arbetstempot indirekt att bli lugnare, personalens välbefinnande ökar och personalen kommer också att ha tillräckligt med tid att verkligen vara tillsammans med de äldre. För att allt detta ska lyckas kommer vi att behöva flera utbildningsplatser men också en attitydändring, en större uppskattning av det viktiga arbetet inom äldreomsorgen och ett helhetstänk i ledarskapet, säger Rehn-Kivi.

Veronica Rehn-Kivi

Gruppanföranden

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

Gruppanförande hölls av riksdagsledamot Joakim Strand.
10.06.2020 kl. 15:27

Responsdebatt om planen för de offentliga finanserna

Gruppanförandet 9.6.2020 hölls av ledamot Veronic Rehn-Kivi Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
09.06.2020 kl. 15:30

Aktualitetsdebatt om EU:s återhämtningsfond 4.6.2020

Gruppanförande i tvåspråkig version. Gruppanförandet hållet av Eva Biaudet.
04.06.2020 kl. 17:15

Statsrådets redogörelse om beredskap i EU:s stridsgrupp 1.7–31.12.2020

Gruppanförande 6.5.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
06.05.2020 kl. 18:00

Regeringens exitstrategi, coronakrisen

Remissdebatt 6.5.2020, gruppanförande, Anders Adlercreutz
06.05.2020 kl. 14:57

Planen för de offentliga finanserna för 2021-2024

Gruppanförande 21.4.2020, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
21.04.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om beredskapslagarna 17.3.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
17.03.2020 kl. 18:00