Mentalvårdsstrategin ger en god grund för att motverka psykisk ohälsa

11.02.2020 kl. 17:44
Den nationella strategin för psykisk hälsa har idag offentliggjorts och överlåtits till social- och hälsovårdsministeriet.

Strategin ska förbättra tillgången till psykoterapi och förebyggande psykosociala behandlingar inom primärvården. Dessutom stärks samarbetsstrukturen mellan primärvården och den specialiserade sjukvården för att man snabbt ska kunna inleda tidigt stöd eller rätt vård. Riksdagsledamot och medlem i riksdagens social- och hälsovårdsutskott Veronica Rehn-Kivi (SFP) gläder sig åt initiativet.


- Den psykiska ohälsan i Finland är en stor mänsklig och samhällsekonomisk utmaning. Varannan person drabbas av psykisk ohälsa någon gång under sitt liv och därför är det oerhört viktigt att vi ingriper i ett tidigt skede innan problemen hopar sig. Därför är mentalvårdsstrategin mer än välkommen, säger Rehn-Kivi. 

Strategin omfattar också missbruks- och beroendevården och arbetet som görs för att förebygga alkohol- och drogproblem samt självmord.

- En låg tröskel till psykvården är viktig inte minst för de unga med mentala problem. En stor utmaning är nu att se till att strategin uppföljs jämlikt så att även svenskspråkig vård kan garanteras. Här krävs gott samarbete och starkt ledarskap, säger Rehn-Kivi.

Veronica Rehn-Kivi

Gruppanföranden

Riksmötets öppningsdebatt 11.2.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
11.02.2020 kl. 15:00

Interpellationsdebatt al-Hol

Gruppanförande hållet av ledmot Eva Biaudet
17.12.2019 kl. 15:00

Responsdebatt budgeten 2019

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
17.12.2019 kl. 11:00

Statsrådets meddelande om regeringsprogrammet 16.12.2019

Gruppanförande hållet av riksdagsgrupens ordförande Anders Adlercreutz.
16.12.2019 kl. 13:00

Remissdebatt om höjning av frontveterantillägget

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
04.12.2019 kl. 15:00

Planen för de offentliga finanserna 2020 – 2023

Gruppanförande 26.11.2019, Veronica Rehn-Kivi
26.11.2019 kl. 15:01

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2020 och planen för de offentliga finanserna.

Gruppanförande 8.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
08.10.2019 kl. 13:00