Offentlig upphandling ska innehålla klimatkriterier

05.02.2020 kl. 17:42

Regeringen sammanträdde till ett klimatseminarium i Nordsjö i Helsingfors i början av veckan för att bland annat fundera över hur offentlig upphandling kunde styras till att bättre främja klimatvänliga alternativ. Det beräknas att värdet av all offentlig upphandling uppgår till 35 miljarder euro varje år. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi satt med i upphandlingsarbetsgruppen som förberedde förslaget som ska hjälpa Finland på vägen mot kolneutralitet.


- Det ska vara självklart att offentliga medel satsas på lösningar som är hållbara och klimatsmarta. Kommunerna och samkommunerna står för två tredjedelar av all offentlig upphandling. Redan nu har vi fina exempel från olika kommuner på hur verksamheten kan sporras och upphandlingen göras med tanke på klimatet och miljön. Vi måste se till att i synnerhet de upphandlingar som medför stora utsläpp har tydliga klimatkriterier. Via best practices kan kommunerna också uppmuntras till att sköta upphandlingen på ett hållbarare sätt. Det är alltid bättre med morot än piska, säger Rehn-Kivi.

- Kompetenscentret för hållbar och innovativ offentlig upphandling, KEINO, stöder den offentliga sektorn i strategisk ledning samt i att uppnå målsättningarna gällande kolneutralitet och cirkulär ekonomi. KEINOs verksamhet är beroende av statligt stöd och det är viktigt att denna verksamhet tryggas också framöver, säger Rehn-Kivi.

 
Veronica Rehn-Kivi

Gruppanföranden

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

Gruppanförande hölls av riksdagsledamot Joakim Strand.
10.06.2020 kl. 15:27

Responsdebatt om planen för de offentliga finanserna

Gruppanförandet 9.6.2020 hölls av ledamot Veronic Rehn-Kivi Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
09.06.2020 kl. 15:30

Aktualitetsdebatt om EU:s återhämtningsfond 4.6.2020

Gruppanförande i tvåspråkig version. Gruppanförandet hållet av Eva Biaudet.
04.06.2020 kl. 17:15

Statsrådets redogörelse om beredskap i EU:s stridsgrupp 1.7–31.12.2020

Gruppanförande 6.5.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
06.05.2020 kl. 18:00

Regeringens exitstrategi, coronakrisen

Remissdebatt 6.5.2020, gruppanförande, Anders Adlercreutz
06.05.2020 kl. 14:57

Planen för de offentliga finanserna för 2021-2024

Gruppanförande 21.4.2020, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
21.04.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om beredskapslagarna 17.3.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
17.03.2020 kl. 18:00