Offentlig upphandling ska innehålla klimatkriterier

05.02.2020 kl. 17:42

Regeringen sammanträdde till ett klimatseminarium i Nordsjö i Helsingfors i början av veckan för att bland annat fundera över hur offentlig upphandling kunde styras till att bättre främja klimatvänliga alternativ. Det beräknas att värdet av all offentlig upphandling uppgår till 35 miljarder euro varje år. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi satt med i upphandlingsarbetsgruppen som förberedde förslaget som ska hjälpa Finland på vägen mot kolneutralitet.


- Det ska vara självklart att offentliga medel satsas på lösningar som är hållbara och klimatsmarta. Kommunerna och samkommunerna står för två tredjedelar av all offentlig upphandling. Redan nu har vi fina exempel från olika kommuner på hur verksamheten kan sporras och upphandlingen göras med tanke på klimatet och miljön. Vi måste se till att i synnerhet de upphandlingar som medför stora utsläpp har tydliga klimatkriterier. Via best practices kan kommunerna också uppmuntras till att sköta upphandlingen på ett hållbarare sätt. Det är alltid bättre med morot än piska, säger Rehn-Kivi.

- Kompetenscentret för hållbar och innovativ offentlig upphandling, KEINO, stöder den offentliga sektorn i strategisk ledning samt i att uppnå målsättningarna gällande kolneutralitet och cirkulär ekonomi. KEINOs verksamhet är beroende av statligt stöd och det är viktigt att denna verksamhet tryggas också framöver, säger Rehn-Kivi.

 
Veronica Rehn-Kivi

Gruppanföranden

Riksmötets öppningsdebatt 11.2.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
11.02.2020 kl. 15:00

Interpellationsdebatt al-Hol

Gruppanförande hållet av ledmot Eva Biaudet
17.12.2019 kl. 15:00

Responsdebatt budgeten 2019

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
17.12.2019 kl. 11:00

Statsrådets meddelande om regeringsprogrammet 16.12.2019

Gruppanförande hållet av riksdagsgrupens ordförande Anders Adlercreutz.
16.12.2019 kl. 13:00

Remissdebatt om höjning av frontveterantillägget

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
04.12.2019 kl. 15:00

Planen för de offentliga finanserna 2020 – 2023

Gruppanförande 26.11.2019, Veronica Rehn-Kivi
26.11.2019 kl. 15:01

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2020 och planen för de offentliga finanserna.

Gruppanförande 8.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
08.10.2019 kl. 13:00