Våld i lömska förpackningar

09.01.2020 kl. 09:29
Årsskiftet innebär ett lämpligt tillfälle för att stanna upp och ta ny fart.

Det som har varit kan man inte längre påverka.  Däremot finns det alla möjligheter att forma morgondagen. Så här i början på det nya året är det helt på sin plats att blicka framåt och fokusera på vad som komma skall. På hur året kan bli och hur man själv kan göra det bästa av det.

 

Då jag ser hur samhällsdebatten utvecklat sig i Finland, instämmer jag med president Niinistös oro över hur vi bemöter varandra. Debattklimatet har hårdnat och hänsynen till andra människor verkar vara av allt mindre vikt. Hatretorik och riktade trakasserier har blivit allt vanligare inslag i vår vardag. Det här är en utveckling som verkligen bekymrar. Vi lever i ett samhälle där information är lättillgänglig och flödar snabbt. Ändå har vi hamnat i ett läge där det är svårt att diskutera olika åsikter på ett konstruktivt sätt.

 

Samtidigt har det blivit allt svårare för gemene man att hålla sig kritisk till informationens ursprung och budskap. Desinformation har blivit ett allt större problem och används som en form av hemligt vapen. Vi har under det senaste årtiondet fått läsa om riktade kampanjer där desinformation spridits i politiskt syfte. Det här är att spela med folks rädslor i en situation där det världspolitiska läget är instabilt. Istället för att sprida objektiv information, riktas budskapet till specifika målgrupper där innehållet blir väldigt tillspetsad. Oförståelsen för varandra växer och uppfattningarna om vad som är rätt och fel blir som knivskarpa egg. Däremot är det sällan som sanningen, samhället och politiken målas upp som svart-vit.

 

Det är lätt att paketera falska sanningar i fina paket. Det har gått från att det är människorna som får anpassa sig till nyheterna till att det är nyheterna som anpassas för att bättre passa in hos olika åsiktsgrupperingar. Det har blivit rumsrent att förändra nyheternas innehåll så att de stärker en viss uppfattning istället för att objektivt rapportera om vad som skett. Det samma gäller halvsanningar eller ”modifierad verklighet”. Alternativa sanningar och fake news är idag både vardagsord och vardagsmat. I ett hårdnat samhällsklimat och informationsöverflöd är det lättare att ta till sig de sanningar som bäst passar in med de egna tankegångarna – utan att ifrågasätta. Man söker enkla lösningar på svåra frågor. Man vill skjuta ifrån sig ansvaret till någon annan. Folk manipuleras att handla utifrån rädsla. 

 

Trots ett hårdnat debattklimat kvarstår den enskilde individens ansvar att förhålla sig källkritisk och möta andra människor med hänsyn och respekt. Det är okej att tänka olika, men vi måste även kunna ta till oss olika åsikter. Vi måste stå upp för rättsstatsprincipen och ta ett starkt avståndstagande från hatretorik. Att säga nej till hatretorik borde vara lika självklart som att säga nej till våld. Syftet är ju det samma, det tar sig bara uttryck i olika former.

Sandra Bergqvist

Gruppanföranden

Statsrådets meddelande om regeringsprogrammet 16.12.2019

Gruppanförande hållet av riksdagsgrupens ordförande Anders Adlercreutz.
16.12.2019 kl. 13:00

Remissdebatt om höjning av frontveterantillägget

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
04.12.2019 kl. 15:00

Planen för de offentliga finanserna 2020 – 2023

Gruppanförande 26.11.2019, Veronica Rehn-Kivi
26.11.2019 kl. 15:01

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2020 och planen för de offentliga finanserna.

Gruppanförande 8.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
08.10.2019 kl. 13:00

Interpellation om regeringens ekonomiska politik och sysselsättningen

Gruppanförande 1.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Joakim Strand
01.10.2019 kl. 15:00

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Gruppanförande 19.9.2019, svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
19.09.2019 kl. 18:01

Regeringen Rinnes regeringsprogram

Gruppanförande hållet av gruppordförande, riksdagsman Anders Adlercreutz,11.6.2019
11.06.2019 kl. 21:09