Våld i lömska förpackningar

09.01.2020 kl. 09:29
Årsskiftet innebär ett lämpligt tillfälle för att stanna upp och ta ny fart.

Det som har varit kan man inte längre påverka.  Däremot finns det alla möjligheter att forma morgondagen. Så här i början på det nya året är det helt på sin plats att blicka framåt och fokusera på vad som komma skall. På hur året kan bli och hur man själv kan göra det bästa av det.

 

Då jag ser hur samhällsdebatten utvecklat sig i Finland, instämmer jag med president Niinistös oro över hur vi bemöter varandra. Debattklimatet har hårdnat och hänsynen till andra människor verkar vara av allt mindre vikt. Hatretorik och riktade trakasserier har blivit allt vanligare inslag i vår vardag. Det här är en utveckling som verkligen bekymrar. Vi lever i ett samhälle där information är lättillgänglig och flödar snabbt. Ändå har vi hamnat i ett läge där det är svårt att diskutera olika åsikter på ett konstruktivt sätt.

 

Samtidigt har det blivit allt svårare för gemene man att hålla sig kritisk till informationens ursprung och budskap. Desinformation har blivit ett allt större problem och används som en form av hemligt vapen. Vi har under det senaste årtiondet fått läsa om riktade kampanjer där desinformation spridits i politiskt syfte. Det här är att spela med folks rädslor i en situation där det världspolitiska läget är instabilt. Istället för att sprida objektiv information, riktas budskapet till specifika målgrupper där innehållet blir väldigt tillspetsad. Oförståelsen för varandra växer och uppfattningarna om vad som är rätt och fel blir som knivskarpa egg. Däremot är det sällan som sanningen, samhället och politiken målas upp som svart-vit.

 

Det är lätt att paketera falska sanningar i fina paket. Det har gått från att det är människorna som får anpassa sig till nyheterna till att det är nyheterna som anpassas för att bättre passa in hos olika åsiktsgrupperingar. Det har blivit rumsrent att förändra nyheternas innehåll så att de stärker en viss uppfattning istället för att objektivt rapportera om vad som skett. Det samma gäller halvsanningar eller ”modifierad verklighet”. Alternativa sanningar och fake news är idag både vardagsord och vardagsmat. I ett hårdnat samhällsklimat och informationsöverflöd är det lättare att ta till sig de sanningar som bäst passar in med de egna tankegångarna – utan att ifrågasätta. Man söker enkla lösningar på svåra frågor. Man vill skjuta ifrån sig ansvaret till någon annan. Folk manipuleras att handla utifrån rädsla. 

 

Trots ett hårdnat debattklimat kvarstår den enskilde individens ansvar att förhålla sig källkritisk och möta andra människor med hänsyn och respekt. Det är okej att tänka olika, men vi måste även kunna ta till oss olika åsikter. Vi måste stå upp för rättsstatsprincipen och ta ett starkt avståndstagande från hatretorik. Att säga nej till hatretorik borde vara lika självklart som att säga nej till våld. Syftet är ju det samma, det tar sig bara uttryck i olika former.

Sandra Bergqvist

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om Finlands program för hållbar tillväxt

Gruppanförande 1.12.2020, Joakim Strand, Svenska riksdagsgruppen
igår kl. 14:30

Statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak.

Gruppanförande 30.11.2020, Anders Norrback, Svenska riksdagsgruppen
30.11.2020 kl. 15:00

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse.

Gruppanförande 11.11.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
11.11.2020 kl. 14:59

Agenda 2030 – mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Gruppanförande 4.11.2020 hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
04.11.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021

Gruppanförandehölls av grupordförande Anders Adlercreutz.
07.10.2020 kl. 11:21

Interpellationsdebatten 30.9.2020

Gruppanförandet hölls av ledamot Anders Norrback
30.09.2020 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om EU:s återhämtningsfond

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
09.09.2020 kl. 14:53