Regeringsprogrammet stöder snabba och goda förbindelser

16.12.2019 kl. 17:41
På måndagen (16.12) debatterades statsminister Marins regeringsprogram i riksdagen. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) betonade i sitt anförande vikten av människors rätt till basservice oberoende av vara man bor.

Enligt regeringsprogrammet ska människors rätt till basservice i glesbefolkade områden och skärgården tryggas genom att samarbetet mellan regionerna stöds, nya tillvägagångssätt införs och tillräckliga resurser anvisas. Skrivningen gäller specifikt tillgången på tjänster, social trygghet och förutsättningar för att kunna röra sig.

- Med tanke på senaste nyheterna kring färjeförbindelserna i skärgården ser jag skrivningen som ett stöd för att servicenivån måste hållas på minst nuvarande nivå, säger Bergqvist. Då man i vårt samhälle satsar på att generellt försnabba kommunikationerna, ska det här i högsta grad även gälla färjetrafiken, betonar hon.

Fungerande nätförbindelser kommer i framtiden vara ett måste för såväl sjukvården som skolor och företagare. Bergqvist gläder sig över att regeringen förbinder sig till att bygga ut ett heltäckande fibernätverk i hela landet.

- 5G teknologin passar inte till skärgårdens förhållanden. Därför är det viktigt att bygga ut fibernätverk som man kan ansluta 5G stationer till. På det här sättet tryggas basservicen även i framtiden, säger Bergqvist. 

Sandra Bergqvist

Gruppanföranden

Interpellationsdebatt al-Hol

Gruppanförande hållet av ledmot Eva Biaudet
17.12.2019 kl. 15:00

Responsdebatt budgeten 2019

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
17.12.2019 kl. 11:00

Statsrådets meddelande om regeringsprogrammet 16.12.2019

Gruppanförande hållet av riksdagsgrupens ordförande Anders Adlercreutz.
16.12.2019 kl. 13:00

Remissdebatt om höjning av frontveterantillägget

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
04.12.2019 kl. 15:00

Planen för de offentliga finanserna 2020 – 2023

Gruppanförande 26.11.2019, Veronica Rehn-Kivi
26.11.2019 kl. 15:01

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2020 och planen för de offentliga finanserna.

Gruppanförande 8.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
08.10.2019 kl. 13:00

Interpellation om regeringens ekonomiska politik och sysselsättningen

Gruppanförande 1.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Joakim Strand
01.10.2019 kl. 15:00