Regeringsprogrammet stöder snabba och goda förbindelser

16.12.2019 kl. 17:41
På måndagen (16.12) debatterades statsminister Marins regeringsprogram i riksdagen. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) betonade i sitt anförande vikten av människors rätt till basservice oberoende av vara man bor.

Enligt regeringsprogrammet ska människors rätt till basservice i glesbefolkade områden och skärgården tryggas genom att samarbetet mellan regionerna stöds, nya tillvägagångssätt införs och tillräckliga resurser anvisas. Skrivningen gäller specifikt tillgången på tjänster, social trygghet och förutsättningar för att kunna röra sig.

- Med tanke på senaste nyheterna kring färjeförbindelserna i skärgården ser jag skrivningen som ett stöd för att servicenivån måste hållas på minst nuvarande nivå, säger Bergqvist. Då man i vårt samhälle satsar på att generellt försnabba kommunikationerna, ska det här i högsta grad även gälla färjetrafiken, betonar hon.

Fungerande nätförbindelser kommer i framtiden vara ett måste för såväl sjukvården som skolor och företagare. Bergqvist gläder sig över att regeringen förbinder sig till att bygga ut ett heltäckande fibernätverk i hela landet.

- 5G teknologin passar inte till skärgårdens förhållanden. Därför är det viktigt att bygga ut fibernätverk som man kan ansluta 5G stationer till. På det här sättet tryggas basservicen även i framtiden, säger Bergqvist. 

Sandra Bergqvist

Gruppanföranden

Statsministerns upplysning om EU:s återhämtningsfond

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
09.09.2020 kl. 14:53

Remissdebatt om den femte tilläggsbudget

Grupprepresentanterna gavs möjlighet till 2 minuters kommentar. Gruppordförande Anders Adlercreutz höll Svenska riksdagsgruppens taltur.
08.09.2020 kl. 16:16

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

Gruppanförande hölls av riksdagsledamot Joakim Strand.
10.06.2020 kl. 15:27

Responsdebatt om planen för de offentliga finanserna

Gruppanförandet 9.6.2020 hölls av ledamot Veronic Rehn-Kivi Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
09.06.2020 kl. 15:30

Aktualitetsdebatt om EU:s återhämtningsfond 4.6.2020

Gruppanförande i tvåspråkig version. Gruppanförandet hållet av Eva Biaudet.
04.06.2020 kl. 17:15

Statsrådets redogörelse om beredskap i EU:s stridsgrupp 1.7–31.12.2020

Gruppanförande 6.5.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
06.05.2020 kl. 18:00

Regeringens exitstrategi, coronakrisen

Remissdebatt 6.5.2020, gruppanförande, Anders Adlercreutz
06.05.2020 kl. 14:57