Biaudet gläder sig över Migrationsverkets beslut att behandla på nytt cirka 500 asylansökningar

22.11.2019 kl. 19:58

SFP:s riksdagsledamot Eva Biaudet gläder sig för Migrationsverkets beslut att ta cirka 500 asylansökningar på nytt i behandling.

‑ Jag är väldigt nöjd över Migrationsverkets beslut. Även i andra länder har exceptionellt många ansökningar behövts korrigeras via besvär eller ny behandling, konstaterar Biaudet.

Migrationsverkets beslut är en reaktion på Europeiska människorättsdomstolens beslut. Domstolen konstaterade förra veckan att Finland brutit mot artikel 2 och artikel 3 i europeiska människorättskonventionen om rätt till liv och förbud mot tortyr då Finland nekade asyl för en irakisk man och skickade honom tillbaka till Irak. Mannen sköts ihjäl tre veckor efter att han återvänt till Irak.

‑ Principen om non-refoulment är absolut och ska skydda flyktingar mot utvisning eller avvisning då deras liv eller frihet är i fara. Att äventyra denna princip är oacceptabelt.

Redan 2018 visade studien, som gjorts av juridiska fakulteten vid Åbo universitet, Åbo Akademis människorättsinstitut och diskrimineringsombudsmannen, att Migrationsverket skärpt sin linje om asyl för irakiska medborgare på ett sätt som inte har stöd i lagen.

-Vi har länge krävt granskning av besluten på grund av vad denna utredning visade.

Eva Biaudet

Gruppanföranden

Remissdebatt om landskapsmodellen

Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen 7.3 2017
07.03.2017 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om livsmedelspolitik

Gruppanförande, Thomas Blomqvist, Svenska riksdagsgruppen 1.3 2017
01.03.2017 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om beredningen av lagstiftningen

Svenska riksdagsgruppen, gruppanförande, riksdagsledamot Eva Biaudet 21.2.2017
21.02.2017 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om det globala handlingsprogrammet Agenda 2030

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen 15.2 2017
15.02.2017 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om regeringens politik för 2017

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen, onsdag 8.2 2017
08.02.2017 kl. 14:44

Utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen

Svenska riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin 21.12.2016
21.12.2016 kl. 13:00

Responsdebatt om budgeten

Gruppanförande, Mats Nylund, Svenska riksdagsgruppen 14.12 2016
14.12.2016 kl. 13:00