Läs sagor för dina barn – en viktig investering

02.11.2019 kl. 06:15
I min vardag läser jag en hel del - epost, tidningar, beredningar och rapporter. Det handlar om  snabbläsning. Däremot är jag en dålig läsare då det gäller skönlitteratur, eller djupläsning. På nåt sätt har jag aldrig fått den vanan, jag har aldrig slagit mig till ro.

I samband med att vi blev föräldrar för ett antal år sen var min sambo mån om att vi skulle börja läsa sagor för vårt barn – numera våra barn -  innan läggdags. Passar bra tänkte jag. Sedermera har jag bättre förstått vikten av det och jag är väldig glad över att hon höll fast vid det. Strävan är att vi varje kväll läser en godnattsaga - eller egentligen två, vardera barnet får välja sin.

 

Att läsa högt är en gåva för barnen, en av de bästa investeringarna du kan ge åt ditt barn inför framtiden. Genom att regelbundet läsa högt för barnet, kan man påverka utvecklingen av hens kunskaper, fantasi och emotionella färdigheter.

 

Exempel på det är att barnets språk och tal utvecklas, förmågan att lyssna och ställa frågor utvecklas, ordförrådet växer snabbt, barnen får bättre självkänsla och klarar sig bättre i grupp. Undersökningar visar att inlärningsförmågan är betydligt bättre hos barn som hört högläsning.

 

Om barnet får höra en godnattsaga sover hen längre om natten. Läsning av böcker och berättelser ökar barnets kommunikationsfärdigheter och lägger grunden för fortsatt läsning som vuxen.

 

Det har konstaterats att för barnets framgång i livet har det större betydelse hur mycket hen fått höra högläsning, än familjens socioekonomiska status eller föräldrarnas utbildningsnivå.

 

Redan vid rådgivningen poängteras det att göra läsning till en kär rutin i varje barnfamiljs vardag. Läsning hjälper föräldrarna att vara närvarande för sitt barn här och nu. Den gemensamma stunden, att dela upplevelsen i lugn och ro med barnen, tycker jag personligen är det bästa.

 

Visst, vardagen ställer sina utmaningar. I den allt stressigare vardagen är det inte alltid lätt att finna tiden för läsande och för gemensam tid. Enligt en undersökning bland finländska föräldrar till barn i två-tre-årsåldern läser drygt 30 procent av mammorna och under 25 procent av papporna högt för sina barn. Förebildernas betydelse är särskilt stor för pojkar. När pappor läser högt för sina söner stärks dessas läsmotivation.

 

PISA-resultaten säger inte allt men det har visat sig att vi tappat del i jämförelse med andra länder, speciellt då det gäller pojkar. Att läsa, skriva och räkna är grundförutsättningar som var och en av oss finländare ska kunna för att vi ska klara oss i framtiden.

 

Smarttelefoner och internet har obestridligen påverkat ungdomarnas läsvanor. Enligt undersökningar har en tiondel av ungdomarna i Finland svag läskompetens, av pojkarna 16 procent.

 

Skillnaden mellan pojkars och flickors läskompetens har ökat i Finland och skillnaden mellan pojkars och flickors kompetens är större än i något annat OECD-land.

 

Skolan har naturligtvis en viktig roll i helheten men också alla andra, inte bara föräldrar utan också far- och morföräldrar och gudföräldrar.

 

Tillsammans sporrar vi till läsning. Vi behöver fler som VM-guldmålvakten Kevin Lankinen som berättade om sitt läsande. En sann förebild, såna behövs.

Mikko Ollikainen

Gruppanföranden

Regeringens ekonomiska politik och den ekonomiska utvecklingen

Regeringens ekonomiska politik och den ekonomiska utvecklingen i Finland, interpellation Gruppanförande 5.11 2014/ Mats Nylund, Svenska riksdagsgruppen
05.11.2014 kl. 15:00

Den samlade energipolitiken

Gruppanförande Christina Gestrin, Svenska riksdagsgruppen Statsministern upplysning om den samlade energipolitiken 7.10 2014
07.10.2014 kl. 15:00

Den samlade energipolitiken

Gruppanförande Christina Gestrin, Svenska riksdagsgruppen Statsministern upplysning om den samlade energipolitiken 7.10 2014
07.10.2014 kl. 15:00

Ökad ojämlikhet

Interpellationen om den ökande ojämlikheten och låginkomsttagares försörjningsproblem. Gruppanförande 23.9 2014, Thomas Blomqvist, Svenska riksdagsgruppen
23.09.2014 kl. 15:00

Budgetförslaget 2015

Remissdebatt om budgetförslaget 2015. Gruppanförande, Svenska riksdagsgruppen, Mikaela Nylander 16.9 2014
16.09.2014 kl. 15:21

Polisens resurser

Interpellationsdebatt om polisens resurser 10.9 2014 Ulla-Maj Wideroos, Svenska riksdagsgruppen
10.09.2014 kl. 15:00

Läget i Ukraina

Statsministerns upplysning om läget i Ukraina. Jörn Donner 2.9 2014, Gruppanförande
02.09.2014 kl. 15:00