Dags att få frågan om höjd grundfinansiering i mål

11.10.2019 kl. 16:32

Denna vecka har remissdebatten om regeringens budgetproposition för år 2020 ägt rum. Ålands riksdagsledamot Mats Löfström deltog i debatten med flera anföranden, både i den allmänna debatten och inom de olika ministeriernas ansvarsområden, under den fyra dagar långa remissdebatten.

 

Löfström konstaterade i sitt huvudanförande i den allmänna debatten att det i år är dags att få frågan om höjningen av Ålands grundfinansiering i mål. Avräkningsgrunden som Åland får för finansieringen av självstyrelsen är på samma nivå som år 1995, trots att Ålands befolkning sedan dess vuxit dubbelt så snabbt som landets befolkning som helhet och idag uppgår till 0,54 % (i jämförelse med 0,49 % år 1995).

 

  • Regeringen behöver därför i höst komma med ett lagförslag som höjer grundfinansieringen med 10 miljoner euro, och som riksdagen kan behandla och godkänna tillsammans med det nya ekonomiska systemet som ingår i förslaget till ny självstyrelselag, konstaterade Löfström i budgetdebatten.

 

  • Dagens system gör att desto större befolkningsandel Åland har, desto mindre blir de offentliga inkomsterna sett per invånare som Åland får tillbaka. Det säger sig självt att det är ohållbart. Åland vill inte bli mindre, utan vill fortsätta växa för att vara med och utveckla ekonomin för att bidra till ett framgångsrikt Finland med en hög sysselsättning, fortsatte Löfström.

 

Löfström påminde också om riksdagens historiska roll gentemot självstyrelsen och att det förpliktar att riksdagen hela tiden aktivt bidrar till att Ålands självstyrelse mår bra, hålls modern och kan utvecklas.

 

I debatten om kommunikationsministeriets och inrikesministeriets område höll Löfström anförande om både sjöfarten och sjöbevakningen.

 

  • Det nuvarande budgetförslaget möjliggör en god sjöfartspolitik, som gör att fartyg under finsk flagg upprätthåller konkurrenskraft gentemot våra grannländer, vilket är otroligt viktigt för att trygga försörjningsberedskap, kommunikationer och arbetsplatser ombord. Jag är nöjd att budgeten slår vakt om detta, säger Löfström.

 

Gällande sjöbevakningen konstaterade Löfström att det är mycket välkommet att gränsbevakningsväsendet genom budgetförslaget nu får ökade resurser.

 

  • Att gränsbevakningen får ökade resurser är mycket viktigt, men man måste samtidigt säkerställa att antalet gränsbevakare och sjöbevakare bibehålls eller ökas så att förmågan hålls på samma höga nivå som idag. Investeringar i nya flyg, fartyg och teknisk utrustning är behövliga, men samtidigt fungerar de inte utan människor. Förra regeringen stängde tre sjöbevakningsstationer och den här regeringen måste nu slå vakt om sjöbevakningsnätverket samt säkerställa att sjöbevakningen har tillräcklig bemanning, som åtminstone är på dagens nivå, konstaterade Löfström.
Mats Löfström

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om den nationella energi- och klimatstrategin fram till 2030.

Gruppanförande, Joakim Strand, Svenska riksdagsgruppen, 30.11 2016
30.11.2016 kl. 14:42

Debatt om oppositionsgruppernas alternativbudgetar 9.11.2016

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson
09.11.2016 kl. 14:30

Extremrörelser och våld, aktualitetsdebatt 5.10 2016

Gruppanförande, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
05.10.2016 kl. 15:00

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2017

Gruppanförande 20.9 2016, Stefan Wallin, Svenska riksdagsgruppen
20.09.2016 kl. 13:00

Statsministerns upplysning med anledning av folkomröstningen i Förenade kungariket

Gruppanförande 1.7 2016, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
01.07.2016 kl. 10:36

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2017-2020.

Gruppanförande, Svenska riksdagsgruppen ledamot Mats Nylund 22.6 29016
22.06.2016 kl. 14:05

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse

Gruppanförande 21.6 2016, Stefan Wallin, Svenska riksdagsgruppen
21.06.2016 kl. 15:03