Barnets trygghet och välmående i fokus

28.09.2019 kl. 06:39
Barn och ungas psykiska ohälsa har fått stor uppmärksamhet i de österbottniska tidningarna de senaste veckorna genom satsningen #allaskafåmåbra

Bra, vi måste oftare tala om detta ämne. Det är fråga om en stor nationell framtidsfråga. Lyckliga och välmående barn och unga, med närvarande föräldrar och vuxna, är grundbulten i vårt samhälle inför framtiden.

Må hända det var en slump men samtidigt som det välbesökta #allaskafåmåbra-evenemanget hölls i Vasa i tisdags debatterades ett medborgarinitiativ som berör mobbning och barns välmående i riksdagen. Initiativet tar även upp marginaliseringen av unga samt önskemål om att det i varje lågstadieskola i vårt land ska finnas en vuxen med terapeutiska färdigheter.

Hittills under min tid i riksdagen har jag inte varit med om en så berörande och genuin diskussion av riksdagsledamöterna - oberoende av partitillhörighet - som den i tisdags. Många ledamöter berättade väldigt känslofyllt om hur de själva blivit mobbade under sin skoltid och hur de mått dåligt. Även jag berättade om min grundskoletid då jag blev mobbad. Ny vänskapskrets och idrottsrörelsen var min räddning för att gå vidare.

Det är varje barns och ungdoms rättighet att få känna sig trygg - i alla situationer. Det är viktigt att vi vuxna är närvarande, tar ansvar och tar oss tid att lyssna och se. Varje barn ska ha åtminstone en trygg vuxen att lita på, ett stöd så att barnet får en bra uppväxt för att stävja att barnet inte hamnar på fel spår senare i livet.

Larmrapporter från olika delar av landet visar att många barn och unga mår väldigt dåligt. Det här är synnerligen oroväckande. Orsakerna är många. Förutom mobbningen kan det bland annat handla om höga prestationskrav, utseendefixeringen, ekonomiska orsaker, sjukdomar i familjen samt allt som digitaliseringen inklusive sociala medier medför.

Listan kan göras betydligt längre. De unga som växer upp idag lever i en helt annorlunda vardag än till exempel under min uppväxt på 80-talet.

Mobbningen är som ogräs, det är länge osynligt men ploppar upp med jämna mellanrum. Vissa gånger lämnar ogräset kvar och det ställer till med bekymmer, ofta stora sådana.

Varje mobbningsfall är för mycket. Vi måste visa medmänsklighet och respekt för varandra. Med devisen behandla andra som du själv vill bli behandlad kommer man långt.
 

Under årens lopp har mycket bra gjorts för att förebygga mobbningen och således det psykiska välmåendet. I nya regeringsprogrammet finns många skrivningar som tar ungas psykiska ohälsa på allvar, främst genom att utveckla förebyggande åtgärder, till exempel att alla ska få möjlighet att utöva en hobby via en hobbysedel.

Medborgarinitiativets andemening är synnerligen viktig. Varje vuxen i skolmiljö är viktig. Vid sidan om överbelastade lärare, kuratorer och skolpsykologer är varje skolcoach, fastighetsskötare, köksa, städare och assistenter viktiga för att de fungerar som lärarnas och rektorernas förlängda öron.

Som med mycket annat handlar det om resurser. Frågan är om vi har råd att inte stävja mobbningen och marginaliseringen av barn och unga – också ur ett ekonomiskt perspektiv.

Mikko Ollikainen

Gruppanföranden

Den samlade energipolitiken

Gruppanförande Christina Gestrin, Svenska riksdagsgruppen Statsministern upplysning om den samlade energipolitiken 7.10 2014
07.10.2014 kl. 15:00

Den samlade energipolitiken

Gruppanförande Christina Gestrin, Svenska riksdagsgruppen Statsministern upplysning om den samlade energipolitiken 7.10 2014
07.10.2014 kl. 15:00

Ökad ojämlikhet

Interpellationen om den ökande ojämlikheten och låginkomsttagares försörjningsproblem. Gruppanförande 23.9 2014, Thomas Blomqvist, Svenska riksdagsgruppen
23.09.2014 kl. 15:00

Budgetförslaget 2015

Remissdebatt om budgetförslaget 2015. Gruppanförande, Svenska riksdagsgruppen, Mikaela Nylander 16.9 2014
16.09.2014 kl. 15:21

Polisens resurser

Interpellationsdebatt om polisens resurser 10.9 2014 Ulla-Maj Wideroos, Svenska riksdagsgruppen
10.09.2014 kl. 15:00

Läget i Ukraina

Statsministerns upplysning om läget i Ukraina. Jörn Donner 2.9 2014, Gruppanförande
02.09.2014 kl. 15:00

Läget i Ukraina

Statsministerns upplysning om läget i Ukraina. Jörn Donner 2.9 2014, Gruppanförande
02.09.2014 kl. 15:00