Tydliga satsningar på de svagastes ställning i statsbudgeten

18.09.2019 kl. 11:20

Regeringen kom igår den 17 september överens om budgetpropositionen för 2020. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (Sfp) gläder sig åt att man nu gör tydliga satsningar för att förbättra ställningen hos dem som har det svårt. 

- Jag är speciellt glad över att det föreslås en höjning till ensamförsörjartillägget i barnbidraget och att vi överlag förbättrar situationen för barnfamiljer. Barnfattigdomen är allra vanligast i ensamförsörjarfamiljer och var femte ensamförsörjarfamilj kämpar med sin dagliga ekonomi. Därför är denna förbättring mer än välkommen, säger Rehn-Kivi.

Det föreslås också en höjning på de minsta pensionerna. Höjningar kommer att föreslås till både folkpensionen och garantipensionen. 

- Pensionärernas ställning försämrades under förra regeringsperioden och konkreta åtgärder både vad gäller de äldres ekonomiska situation och förbättrandet av äldreomsorgen har saknats alltför länge. Nu förverkligas både min personliga, Sfp:s och regeringsprogrammets plan för våra äldre, säger Rehn-Kivi

Rehn-Kivi är överlag mycket nöjd över resultatet av budgetförhandlingarna.

- Det är fint att vi nu också satsar på den psykiska hälsan, vårdgarantin och på personaldimensioneringen inom äldrevården. Med dessa åtgärder kan vi avsevärt förbättra situationen för de svaga i samhället, säger Rehn-Kivi.

Veronica Rehn-Kivi

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019 - 2022.

Anna-Maja Henriksson, gruppanförande 17.4.2018
17.04.2018 kl. 14:52

INTERPELLATIONSDEBATT OM UTBILDNINGEN 28.2.2018

Gruppanförande, Mikaela Nylander, Svenska riksdagsgruppen
28.02.2018 kl. 15:04

Remissdebatt om spaningslagarna 20.2.2018

Gruppanförande, Thomas Blomqvist,
20.02.2018 kl. 15:00

Riksmötet 2018, öppningsdebatt 14.2.2018

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
14.02.2018 kl. 15:00

Responsdebatt om budgeten 13.12.2017

Gruppanförande, Mats Nylund, Svenska riksdagsgruppen
13.12.2017 kl. 12:45

Regeringen besvarar interpellation om den ökande ojämlikheten 7.12.2017

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
07.12.2017 kl. 17:29

Jubileumsplenum för den 100-åriga självständigheten 5.12.2017

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
05.12.2017 kl. 12:37