Tydliga satsningar på de svagastes ställning i statsbudgeten

18.09.2019 kl. 11:20

Regeringen kom igår den 17 september överens om budgetpropositionen för 2020. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (Sfp) gläder sig åt att man nu gör tydliga satsningar för att förbättra ställningen hos dem som har det svårt. 

- Jag är speciellt glad över att det föreslås en höjning till ensamförsörjartillägget i barnbidraget och att vi överlag förbättrar situationen för barnfamiljer. Barnfattigdomen är allra vanligast i ensamförsörjarfamiljer och var femte ensamförsörjarfamilj kämpar med sin dagliga ekonomi. Därför är denna förbättring mer än välkommen, säger Rehn-Kivi.

Det föreslås också en höjning på de minsta pensionerna. Höjningar kommer att föreslås till både folkpensionen och garantipensionen. 

- Pensionärernas ställning försämrades under förra regeringsperioden och konkreta åtgärder både vad gäller de äldres ekonomiska situation och förbättrandet av äldreomsorgen har saknats alltför länge. Nu förverkligas både min personliga, Sfp:s och regeringsprogrammets plan för våra äldre, säger Rehn-Kivi

Rehn-Kivi är överlag mycket nöjd över resultatet av budgetförhandlingarna.

- Det är fint att vi nu också satsar på den psykiska hälsan, vårdgarantin och på personaldimensioneringen inom äldrevården. Med dessa åtgärder kan vi avsevärt förbättra situationen för de svaga i samhället, säger Rehn-Kivi.

Veronica Rehn-Kivi

Gruppanföranden

Vi kan bättre.

Svenska riksdagsgruppens alternativa budget 2019
07.11.2018 kl. 14:44

Statsrådets framtidsredogörelse del 2

Gruppanförande 23.10 2018 hållet av ledamot Stefan Wallin
23.10.2018 kl. 14:57

Statsrådets meddelande till riksdagen om regeringens sysselsättningspolitik och om sänkning av anställningströskeln i små företag

Gruppanförandet hålls av ledamot Thomas Blomqvist tisdag 16.10 2018.
16.10.2018 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2019

Gruppanförande 18.9.2018
18.09.2018 kl. 13:00

Aktuell debatt om utmaningarna för det internationella, multilaterala  samarbetet.

Svenska riksdagsgruppens gruppanförande 12.6 2018 av riksdagsledamot Stefan Wallin
12.06.2018 kl. 16:16