Norden på Världskartan

08.09.2019 kl. 10:55
Veckan som gått inleddes för egen del genom flertalet intressanta möten och träffar inom Nordiska Rådet.

Det kändes bra att bli vald till utskottet för tillväxt och utveckling i Norden - bl.a. eftersom det ger ytterligare en arena för att lyfta fram och driva gränsregional samverkan i allmänhet och kvarkenregionen i synnerhet. Att stärka det nordiska är även det bästa sättet att konkret stärka svenskan i Finland.

 

Under dagarna och diskussionerna med de nordiska vännerna fäste jag mig speciellt vid tre viktiga och intressanta frågor. För det första konstaterade Ulf Sverdrup, direktör för Nordens utrikespolitiska institut NUPI, att det finns goda grunder för att göra en ny "Stoltenberg-rapport" som stakar ut det framtida nordiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet.

 

Ett annat viktigt och intressant initiativ - som direkt skulle hjälpa folk i vardagen - var tanken om ett nordiskt E-Recept, som alltså skulle möjliggöra det faktum att medicin som ordineras i ett nordiskt land kunde lösas ut i ett annat nordiskt land. Det tredje som kan nämnas är ett initiativ som specifikt gällde mitt eget utskott och som gällde ambitionen att göra Norden till föregångare inom elektrifiering av sjöfart och terminaler samt därtillhörande reglering. Här finns mycket att vinna för nordiska bolag och därmed stor potential för nya arbetsplatser även för kommande generationer.

 

Såväl Vasa som Umeå hör som bekant till städer som satsar rejält på sina respektive hamnar och det är fantastiskt att konkret se hur nya kvarkenfärjan nu tar form med fina partners som ABB, Wärtsilä, WE Tech, VEO, Danfoss och många fler. Blev själv oerhört imponerad av tillverkningenprocessen för ABB:s unika Azipod-drivsystem då jag i veckan besökte fabriken i Nordsjö.

 

Under innevarande år har Österbottens förbund fungerat som koordinator för såväl valkretsens eget nätverk av landskap som för hela Västra Finlands motsvarande. I samband med vårt sista värdskap för stormötet i onsdags valde vi att fästa speciell uppmärksamhet vid trafiksystemplanering och väginvesteringar. Att vi österbottningar tillsammans skall klara av att få till stånd en del omkörningsfiler bör vara lika självklart som att vi fick in riksåttan i stomvägsnätverket, men vi bör även tillsammans med vänner i bl.a. Jyväskylä, Tammerfors och Björneborg se till att vi rejält förstärker och förbättrar väg- & tågförbindelser i hela Västra Finland. Att dessutom komplettera kommunikationerna med regionala elflyg inom kvarkenregionen kan kännas som en utopi idag med självklart om ett antal år, så jag anser att det är ett av de områden vi definitivt inom Kvarkenrådet EGTS ska börja arbeta för nu när nya färjan är i hamn. Förutom näringslivet kommer det naturligtvis att gynna fördjupad samverkan inom utbildning, vård samt locka nya människor till regionen. Veckan avslutades med att tillsammans med en del av talmanskonferensen träffa Europaparlamentets talman samt ledare för alla politiska grupperingar i parlamentet. Som kuriosa kan nämnas att vi i riksdagens framtidsutskott tog beslut om att under kommande månader besöka två av Europas absolut mest intressanta ställen: Cern - och Vasa!

Joakim Strand

Gruppanföranden

Statsministerns upplysning om regeringens politik för 2017

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen, onsdag 8.2 2017
08.02.2017 kl. 14:44

Utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen

Svenska riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin 21.12.2016
21.12.2016 kl. 13:00

Responsdebatt om budgeten

Gruppanförande, Mats Nylund, Svenska riksdagsgruppen 14.12 2016
14.12.2016 kl. 13:00

Statsrådets redogörelse om den nationella energi- och klimatstrategin fram till 2030.

Gruppanförande, Joakim Strand, Svenska riksdagsgruppen, 30.11 2016
30.11.2016 kl. 14:42

Debatt om oppositionsgruppernas alternativbudgetar 9.11.2016

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson
09.11.2016 kl. 14:30

Extremrörelser och våld, aktualitetsdebatt 5.10 2016

Gruppanförande, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
05.10.2016 kl. 15:00

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2017

Gruppanförande 20.9 2016, Stefan Wallin, Svenska riksdagsgruppen
20.09.2016 kl. 13:00