Hösthälsningar från riksdagen

07.09.2019 kl. 05:59
Denna vecka har riksdagen inlett sin höstsession. För en riksdagsledamot betyder det att rutinerna med plenum och utskottsmöten inträder. Det innebär också att veckorna mer eller mindre tillbringas i Helsingfors.

Vägarna och deras underhåll är något som bekymrar många. Riksväg 8, vilken är ryggraden i vårt transportnät i Österbotten, betonas av de flesta. Även de mindre statliga vägarnas skick inger bekymmer, vilket vi fick läsa om i tisdagens nummer av denna tidning (3.9).  Tillsammans med mina kolleger från regionen arbetar jag samstämmigt för att våra vägar skall förbättras och för att vi får en positiv utveckling. Regeringsprogrammet utgör en bra grund för detta men för att vi ska få vägarna i skick krävs det kraftansträngningar av oss alla. Vi har en stor reparationsskuld att ta igen. Alla vägar kan inte åtgärdas under ett år men riktningen är nu den rätta.

Postens löneskillnader har väckt diskussion den här veckan. Under höstens första plenum verkade riksdagen vara relativt enig om att ledningens löner är orimliga. Löneskillnader hör till en marknadsekonomi men löneutvecklingen bekymrar mig ändå, inte bara gällande Posten utan i offentliga företag överlag. En fungerande post är viktig för glesbygden och det är klart att Posten måste utvecklas. Men i ett samhälle som vill vara tryggt och inkludera alla får löneutvecklingen inte gå åt så drastiskt olika håll och utmana medborgarnas rättsuppfattning. Staten ska så lite som möjligt blanda sig i lönepolitiken, men jag tackar ändå regeringen och den ansvariga ministern som tagit tag i ledningens löner.

Skarvdebatten har blossat upp i de österbottniska medierna och bland allmänheten i och med att den s.k. skarvarbetsgruppen enligt offentliga uppgifter har svårigheter att nå någon form av enighet.  Arbetsgruppen är ju inte den första men hoppeligen den sista som arbetar med denna fråga. Vår nuvarande lagstiftning och EU-direktiv möjliggör redan i princip så kallad skyddsjakt på skarv men i praktiken har NTM-centralen i Egentliga Finland varit motvillig att bevilja lov för skyddsjakt. Med andra ord finns det redan sätt att minimera skadorna som skarven orsakar kustfisket och miljön. Men bara om viljan finns. Nu gäller det för alla att inse sitt ansvar så att enighet kan nås. Enighet kräver dock förståelse för de hot som skarven utgör för kustfisket och närmiljön.  De som lever i, av och med skärgårdsmiljön är de experter vars erfarenheter bör väga tungt när lösningarna diskuteras. Alla måste inse att det är skärgårdsbefolkningens levebröd och vardagsliv det handlar om.

Jag ser med tillförsikt och stort hopp på höstens arbete. De frågor jag lyft här är ett urval av de frågor som kommer att uppta mitt arbete nu i höst.  Landsbygden, lönsamheten inom livsmedelsproduktion och klimatpolitiken är andra stora frågor att ta tag i.

Anders Norrback

Gruppanföranden

Remissdebatt om spaningslagarna 20.2.2018

Gruppanförande, Thomas Blomqvist,
20.02.2018 kl. 15:00

Riksmötet 2018, öppningsdebatt 14.2.2018

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
14.02.2018 kl. 15:00

Responsdebatt om budgeten 13.12.2017

Gruppanförande, Mats Nylund, Svenska riksdagsgruppen
13.12.2017 kl. 12:45

Regeringen besvarar interpellation om den ökande ojämlikheten 7.12.2017

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
07.12.2017 kl. 17:29

Jubileumsplenum för den 100-åriga självständigheten 5.12.2017

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
05.12.2017 kl. 12:37

Debatt om statsministerns upplysning om aktuella EU-ärenden

Gruppanförande 22.11.2017, Eva Biaudet
22.11.2017 kl. 15:00

Debattinitiativ om svenska riksdagsgruppens alternativa budget för 2018

Gruppanförande, Stefan Wallin, Svenska riksdagsgruppen, 15.11 2017
15.11.2017 kl. 14:25