Viktigt att vara med och påverka

30.05.2019 kl. 09:09
Under de senaste veckorna har jag tillbringat den överlägset största delen av min vakna tid i regeringsförhandlingarna på Ständerhuset.

Regeringsbildningsprocessen är nu inne på slutrakan, men förhandlingarna pågår fortfarande i skrivande stund. Vi är fem partier som förhandlar under ledning av Socialdemokraternas ordförande Antti Rinne om att kunna enas om ett regeringsprogram och bilda en regeringskoalition. I Sfp är vi nöjda över att vi är med i förhandlingarna. Vi vill vara med och påverka, och det här ett av de viktigaste och mest konkreta sätten att påverka. Vi strävar efter att kunna förhandla oss fram till ett regeringsprogram som vi kan vara nöjda med och som för Finland framåt. Om vi lyckas avgörs i dagarna. Vi liksom alla andra medverkande partier tar slutlig ställning till regeringsmedverkan först när programmet är färdigt.

Politik är ett lagspel och i ett parlamentariskt system framhävs vikten av samarbetet över partigränserna. Det handlar om att hitta lösningar på mångfacetterade problem och skapa ramar för den offentliga ekonomin utgående från dels gemensamma målsättningar, dels alla de medverkande partiernas egna målsättningar. Det är som att lägga ett stort pussel. Det kräver ett ihärdigt arbete och både tid och tålamod att hitta de bitar som passar ihop. Förhandlingarna har förlöpt i god anda, det finns en vilja att nå samsyn och hitta kompromisser som alla kan omfatta. Det är också viktigt att redan nu bygga upp ett förtroende som skapar en bra grund för ett fyraårigt samarbete.

Mitt under de pågående regeringsförhandlingarna inföll också slutspurten i europaparlamentsvalet. Gallupsiffror förutspådde att Sfp:s mandat i parlamentet kunde vara hotat på grund av olika orsaker, inte minst högerpopulisternas frammarsch i Europa och därmed medvinden för Sannfinländarna i vårt land. Valkvällen blev spännande, förhandsrösterna gav en tydlig signal om att det kunde gå vägen, men vi levde i spänning en god stund innan det klarnade att våra väljare igen en gång hade röstat livligt på själva valdagen. Sfp och framför allt Nils Torvalds började i traditionell stil sin klättring uppåt i resultatlistan an efter som valdagens röster räknades.

Våra kandidater gjorde en fin laginsats, och precis som det finländska hockeylandslaget, kunde partiet och alla kandidaterna med sina stödgrupper motbevisa skeptikerna och segra i valet. Mandatet i europaparlamentet tryggades med god marginal. Många av kandidaterna nådde fina personliga röstetal, inte minst vår återvalda parlamentariker Nils Torvalds som samlade över en tredjedel av partiets alla röster. Väljarna visade igen en gång att de anser att Sfp behövs också i Europaparlamentet.

Det är av många orsaker viktigt att Sfp är med vid de bord där besluten fattas. Det är så man kan påverka effektivast, och bäst driva sina väljares intressen. Alla politiska partier och alla som är med i samhällsbyggandet vill påverka beslutsfattandet så mycket som möjligt. Därför är vi med i regeringsförhandlingarna och därför är det så viktigt att Sfp också efter EU-valet har en egen representant i europaparlamentet.

Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Interpellationens första undertecknare har taltur.

Talet publicerat i hållen form
06.04.2016 kl. 14:10

Interpellationsdebatt om högskole- och studiestödsnedskärningar 6.4 2016

Gruppanförande, Mikaela Nylander, Svenska riksdagsgruppen
06.04.2016 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak och om stärkande av samarbetet.

Gruppanförande, Stefan Wallin, Svenska riksdagsgruppen 9.3 2016
09.03.2016 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om Finlands utvecklingspolitik

Gruppanförande, Stefan Wallin, Svenska riksdagsgruppen
17.02.2016 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om regeringens politik 2016.

Svenska riksdagsgruppen, gruppanförande Carl Haglund 9.2 2016. (Talat ord gäller)
09.02.2016 kl. 15:04

Riksdagsgruppens alternativbudget

Vårt förslag innebär lika stora inbesparingar som regeringens alternativ, men våra tyngdpunkter och prioriteringar skiljer sig
15.12.2015 kl. 15:10

Interpellation om öppenheten och korrektheten i lagberedningen, 15.12 2015

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
15.12.2015 kl. 15:00