En ny period med nya möjligheter

23.04.2019 kl. 09:08
En ny valperiod och en ny riksdag öppnar för nya möjligheter att påverka i viktiga frågor. Jag är mycket tacksam och glad över att ha fått förnyat förtroende som riksdagsledamot.

Att få representera Finlands folk i riksdagen, landets högsta beslutande organ, är enligt min mening det största och viktigaste uppdraget en förtroendevald kan ha. 

Nu när riksdagsledamöternas fullmakter har granskats ska vi bilda en ny regering. Socialdemokraternas ordförande Antti Rinne kommer i egenskap av ordförande för det största partiet att få i uppdrag att sondera vilka regeringsalternativ det finns. Regeringssonderaren ska i dag på fredagen ställa frågor till alla riksdagsgrupper för att på basen av svaren försöka hitta en regeringsbas som kan börja förhandla om ett regeringsprogram. SFP vill vara med i regeringen för att påverka och axla ansvar, men hur det går avgörs i sonderingen och i regeringsförhandlingarna. 

Utgångsläget inför regeringssonderingarna, där de tre största partierna är nästan lika stora, är utmanande. Jag både hoppas och tror ändå att det finns tillräckligt många konstruktiva krafter som är beredda att kompromissa och bilda en regering som kan samarbeta och föra Finland framåt. Den nya regeringen har många viktiga uppgifter. Vi behöver skapa förutsättningar för företagen att anställa så att det uppstår fler arbetsplatser och vi kan nå en högre sysselsättningsgrad, och den nya regeringen behöver dessutom lyckas med både en vettig vårdreform och socialskyddsreform. Äldreomsorgens kvalitet behöver säkerställas och jag utgår ifrån att en familjeledighetsreform blir av och jag vill också se ambitiösare skrivningar om jämställdhet. Utbildning och forskning måste vi satsa mera på igen. Skattepolitiken ska sporra till sysselsättning och företagsamhet. Den nya regeringen bör dessutom sätta fokus på landets tvåspråkighet och föra en politik som tryggar svenskans ställning i Finland.

SFP efterlyser också ett större engagemang internationellt. Finland ska vara aktiv på det nordiska och internationella planet och föra en proaktiv politik inom EU. Flyktingrörelserna och klimatförändringen kräver globala lösningar och Finland ska aktivt medverka till såna. Inom det här området har Finland en hel del att förbättra efter den förra regeringen.

Ur västnyländsk synvinkel är det kanske speciellt en grundförbättring av Kustbanan, inklusive dubbla spår, och elektrifieringen av Hangö–Hyvingebanan som står högst på önskelistan. Elektrifieringen torde ha det väl förspänt, den borde förverkligas nu. Det skulle gagna både vår region och hela landet och dessutom är en elektrifiering en klimatsmart lösning.

Finland behöver en regering som är funktionsduglig och som kan bära ansvar. En regering som kan samarbeta och som tar sig an stora viktiga frågor och utmaningar som vi nu står inför. Inom SFP och Svenska riksdagsgruppen är vi beredda att medverka till att vi får en sån regering.

Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

Gruppanförande hölls av riksdagsledamot Joakim Strand.
10.06.2020 kl. 15:27

Responsdebatt om planen för de offentliga finanserna

Gruppanförandet 9.6.2020 hölls av ledamot Veronic Rehn-Kivi Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
09.06.2020 kl. 15:30

Aktualitetsdebatt om EU:s återhämtningsfond 4.6.2020

Gruppanförande i tvåspråkig version. Gruppanförandet hållet av Eva Biaudet.
04.06.2020 kl. 17:15

Statsrådets redogörelse om beredskap i EU:s stridsgrupp 1.7–31.12.2020

Gruppanförande 6.5.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
06.05.2020 kl. 18:00

Regeringens exitstrategi, coronakrisen

Remissdebatt 6.5.2020, gruppanförande, Anders Adlercreutz
06.05.2020 kl. 14:57

Planen för de offentliga finanserna för 2021-2024

Gruppanförande 21.4.2020, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
21.04.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om beredskapslagarna 17.3.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
17.03.2020 kl. 18:00