Viktigt att arbetet med självstyrelserevisionen kommer i mål under nuvarande period och att höjningen av grundfinansieringen säkerställs.

11.06.2019 kl. 21:00
Ålands riksdagsledamot Mats Löfström lyfte i dagens riksdagsdebatt om regeringsprogrammet upp Ålandsskrivningarna i programmet.

Skrivningarna är mycket glädjande då de är så omfattande och bland annat tydligt slår fast att Ålands självstyrelse ska utvecklas i gott samarbete med Åland, att samordningen av Ålandsfrågor ska utvecklas och att konkreta förslag ska tas fram gällande hur kunskaperna om Åland ska stärkas och utvecklas inom statsförvaltningen.

Löfström konstaterade i sitt tal att regeringsprogrammet tydligt slår fast att arbetet med självstyrelselagsrevisionen fortsätter.

  • Det är viktigt att man får det arbetet i mål under perioden samt att man klargör de ekonomiska delarna, som är centrala för revisionen, säger Mats Löfström.

Förra riksdagen godkände en ändring av självstyrelselagens ekonomiska kapitel som också innebar att Åland skulle få tillbaka en större andel av de skatter man betalar till staten, alltså höja Ålands grundfinansiering.

Ändringen godkändes under förra riksdagen med bred majoritet. Den ändringen utgick ändå ifrån att landskaps- och vårdreformen hade finansierats på det sätt som dåvarande regering hade tänkt.

  • Då finansieringen av landskaps- och vårdreformen sannolikt nu blir en annan än som var tänkt under förra mandatperioden är det viktigt att nu snabbt säkerställa att höjningen av grundfinansieringen till Åland säkerställs oavsett finansieringsmodell av landskaps- och vårdreform, säger Löfström.

 

  • Det här var mitt tydliga budskap i dagens debatt och jag ser fram emot att jobba framåt med detta. Trots att regeringen inte ens är en vecka gammal är det viktigt att snabbt komma framåt i denna fråga eftersom vi har en ändring av självstyrelselagen som vilat över riksdagsvalet och som i och med den nya riksdagsperioden automatiskt vaknar till liv igen, säger Löfström.
Mats Löfström

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om den nationella energi- och klimatstrategin fram till 2030.

Gruppanförande, Joakim Strand, Svenska riksdagsgruppen, 30.11 2016
30.11.2016 kl. 14:42

Debatt om oppositionsgruppernas alternativbudgetar 9.11.2016

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson
09.11.2016 kl. 14:30

Extremrörelser och våld, aktualitetsdebatt 5.10 2016

Gruppanförande, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
05.10.2016 kl. 15:00

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2017

Gruppanförande 20.9 2016, Stefan Wallin, Svenska riksdagsgruppen
20.09.2016 kl. 13:00

Statsministerns upplysning med anledning av folkomröstningen i Förenade kungariket

Gruppanförande 1.7 2016, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
01.07.2016 kl. 10:36

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2017-2020.

Gruppanförande, Svenska riksdagsgruppen ledamot Mats Nylund 22.6 29016
22.06.2016 kl. 14:05

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse

Gruppanförande 21.6 2016, Stefan Wallin, Svenska riksdagsgruppen
21.06.2016 kl. 15:03