En rörelses själ ligger i dess värderingar

08.06.2019 kl. 22:28

 


Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz fokuserade i sitt tal på Svenska folkpartiets partidag i Vasa på partiets värderingar och framtid.

– Under hela sin snart 120 år långa existens har SFP som parti försvarat fri konkurrens och marknadsekonomin. Vi kan med goda skäl kalla oss ett företagarparti. Samtidigt har vi medvetet jobbat för en nordisk välfärdsmodell, för att trygga minoriteters rättigheter. Vi är ett liberalt parti som försvarar jämställdhet, mänskliga rättigheter – alla människors lika värde, säger Adlercreutz.

Adlercreutz kommer som gruppordförande att fokusera på ett gott samarbete mellan riksdagsgruppen, ministrarna och i riksdagen över partigränserna.

– En rörelses själ ligger i dess värderingar. När vi nu inleder en ny riksdagsperiod är det viktigt att vi använder tillräckligt mycket tid till att klargöra vårt partis strategi och värderingar – vart vi vill komma. Att vi använder tid till att fundera på hur vi helt konkret kan få vårt program att bli verklighet, säger Adlercreutz.

Adlercreutz betonade i sitt tal att SFP är en inkluderande folkrörelse med aktiva runt om i hela Finland och att det finns en klar beställning på SFPs politik.

– Vår kärnuppgift är att göra vår värdegrund och våra tankar synliga för så många finländare som möjligt. När idéerna är i centrum skall det inte ha betydelse var den som talar står. Vare sig man bor i Kuopio, Rovaniemi, Jakobstad eller Helsingfors skall man känna att man är i centrum av beslutsfattandet. Det är jämlikhet, avslutar Adlercreutz.

Läs talet i sin helhet här.
Anders Adlercreutz

Gruppanföranden

Förändringarna i arbetslivet. Statsrådets framtidsredogörelse, del 1.

Gruppanförande, Thomas Blomqvist, Svenska riksdagsgruppen 20.6.2017
20.06.2017 kl. 15:00

Statsrådets meddelande till riksdagen om en förändring i regeringens parlamentariska bas

Gruppanförande, Svenska riksdagsgruppen, Anna-Maja Henriksson
19.06.2017 kl. 13:12

Remissdebatt om planen för de offentliga finanserna 2018 – 2021

Gruppanförande 3.5.2017, Svenska riksdagsgruppen, Mats Nylund
03.05.2017 kl. 14:16

Interpellation om regeringens social- och hälsovårdsreform

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen 4.4. 2017
04.04.2017 kl. 15:00

Interpellation om nedskärningarna i yrkesutbildningen

Gruppanförande 15.3 2017, Mikaela Nylander, Svenska riksdagsgruppen
15.03.2017 kl. 15:00

Regeringens försvarspolitiska redogörelse

Svenska riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin 8.3.2017
08.03.2017 kl. 15:04