Stärker Ålands livsmedelsindustris framtida konkurrenskraft

28.02.2019 kl. 15:21
Löfström nöjd med att längre fordonskombinationer nu tillåts på finländska vägar.

För en månad sedan trädde en förordning i kraft som möjliggör att längre fordonskombinationer tillåts på finländska vägar. Löfström har tryckt på för den här förändringen i två år genom inlägg i riksdagsdebatten och via skriftliga spörsmål. Nu har förändringen trätt i kraft. Maxlängden per ekipage förlängs från 25,25 meter till 34,50 meter.

 

-                         Det här möjliggör att transport av vissa varor kan bli mer kostnadseffektiva och minska koldioxidavtrycket på transporterna. Det stärker Finlands konkurrenskraft samtidigt som det är bra för miljön, säger Löfström.

 

-                         Den här förändringen kan exempelvis stärka konkurrenskraften för Orklas fabrik på Åland, som transporterar stora volymer chips från Åland till fastlandet. Det är viktigt för Åland att vi på alla sätt kan bidra till att stärka vår industris konkurrenskraft för att bibehålla arbetsplatser och stärka verksamheter på Åland, säger Löfström.

 

Det var just under nedläggningshotet kring Chipsfabriken som arbetet för längre fordonskombinationer inleddes. Tidigare har vissa små försök gjorts, men nu träder förändringen i kraft permanent och generellt.

 

-                         Jag är väldigt glad över den här förändringen eftersom det här var en av de sakerna vi identifierade att vi från riksdagens sida kunde bidra med för att stärka konkurrenskraften hos livsmedelsproducenter på Åland i samband med att Chipsfabriken hotades.

 

-                         Det här var en av de konkreta frågor vi då diskuterade med kommunikationsminister Anne Berner när hon besökte Chipsfabriken och som jag kontinuerligt fortsatt med att lyfta upp i riksdagens arbete. Jag vill tacka minister Anne Berner för att hon fört den här förändringen i mål. Samtidigt vill jag poängtera att förändringen ju inte bara gynnar en fabrik utan hela landet. Förändringen skapar möjligheter för många verksamheter och det stärker Finlands konkurrenskraft, vilket är viktigt för hela landet och Åland, säger Löfström.

 

Förändringen gäller på finländska vägar. Åland har egen behörighet på området och på Åland har redan de här långa transporterna tillåtits, men nu kan de transporterna fortsätta också på de finländska vägarna.

Mats Löfström

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om den nationella energi- och klimatstrategin fram till 2030.

Gruppanförande, Joakim Strand, Svenska riksdagsgruppen, 30.11 2016
30.11.2016 kl. 14:42

Debatt om oppositionsgruppernas alternativbudgetar 9.11.2016

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson
09.11.2016 kl. 14:30

Extremrörelser och våld, aktualitetsdebatt 5.10 2016

Gruppanförande, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
05.10.2016 kl. 15:00

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2017

Gruppanförande 20.9 2016, Stefan Wallin, Svenska riksdagsgruppen
20.09.2016 kl. 13:00

Statsministerns upplysning med anledning av folkomröstningen i Förenade kungariket

Gruppanförande 1.7 2016, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
01.07.2016 kl. 10:36

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2017-2020.

Gruppanförande, Svenska riksdagsgruppen ledamot Mats Nylund 22.6 29016
22.06.2016 kl. 14:05

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse

Gruppanförande 21.6 2016, Stefan Wallin, Svenska riksdagsgruppen
21.06.2016 kl. 15:03