Stärker Ålands livsmedelsindustris framtida konkurrenskraft

28.02.2019 kl. 15:21
Löfström nöjd med att längre fordonskombinationer nu tillåts på finländska vägar.

För en månad sedan trädde en förordning i kraft som möjliggör att längre fordonskombinationer tillåts på finländska vägar. Löfström har tryckt på för den här förändringen i två år genom inlägg i riksdagsdebatten och via skriftliga spörsmål. Nu har förändringen trätt i kraft. Maxlängden per ekipage förlängs från 25,25 meter till 34,50 meter.

 

-                         Det här möjliggör att transport av vissa varor kan bli mer kostnadseffektiva och minska koldioxidavtrycket på transporterna. Det stärker Finlands konkurrenskraft samtidigt som det är bra för miljön, säger Löfström.

 

-                         Den här förändringen kan exempelvis stärka konkurrenskraften för Orklas fabrik på Åland, som transporterar stora volymer chips från Åland till fastlandet. Det är viktigt för Åland att vi på alla sätt kan bidra till att stärka vår industris konkurrenskraft för att bibehålla arbetsplatser och stärka verksamheter på Åland, säger Löfström.

 

Det var just under nedläggningshotet kring Chipsfabriken som arbetet för längre fordonskombinationer inleddes. Tidigare har vissa små försök gjorts, men nu träder förändringen i kraft permanent och generellt.

 

-                         Jag är väldigt glad över den här förändringen eftersom det här var en av de sakerna vi identifierade att vi från riksdagens sida kunde bidra med för att stärka konkurrenskraften hos livsmedelsproducenter på Åland i samband med att Chipsfabriken hotades.

 

-                         Det här var en av de konkreta frågor vi då diskuterade med kommunikationsminister Anne Berner när hon besökte Chipsfabriken och som jag kontinuerligt fortsatt med att lyfta upp i riksdagens arbete. Jag vill tacka minister Anne Berner för att hon fört den här förändringen i mål. Samtidigt vill jag poängtera att förändringen ju inte bara gynnar en fabrik utan hela landet. Förändringen skapar möjligheter för många verksamheter och det stärker Finlands konkurrenskraft, vilket är viktigt för hela landet och Åland, säger Löfström.

 

Förändringen gäller på finländska vägar. Åland har egen behörighet på området och på Åland har redan de här långa transporterna tillåtits, men nu kan de transporterna fortsätta också på de finländska vägarna.

Mats Löfström

Gruppanföranden

Statsrådets meddelande till riksdagen om en förändring i regeringens parlamentariska bas

Gruppanförande, Svenska riksdagsgruppen, Anna-Maja Henriksson
19.06.2017 kl. 13:12

Remissdebatt om planen för de offentliga finanserna 2018 – 2021

Gruppanförande 3.5.2017, Svenska riksdagsgruppen, Mats Nylund
03.05.2017 kl. 14:16

Interpellation om regeringens social- och hälsovårdsreform

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen 4.4. 2017
04.04.2017 kl. 15:00

Interpellation om nedskärningarna i yrkesutbildningen

Gruppanförande 15.3 2017, Mikaela Nylander, Svenska riksdagsgruppen
15.03.2017 kl. 15:00

Regeringens försvarspolitiska redogörelse

Svenska riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin 8.3.2017
08.03.2017 kl. 15:04

Remissdebatt om landskapsmodellen

Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen 7.3 2017
07.03.2017 kl. 15:00