Det lönar sig inte att försöka reformera för mycket på för kort tid

25.02.2019 kl. 12:47
Vård- och landskapsreformens framtid är osäker på grund av grundlagsenliga problem och bristande tid att lösa problemen då valperioden snart tar slut.

Det är nu dags att inse att det inte ligger i någons intresse att försöka genomföra för stora reformer på en gång.
 
-  Om landskapsreformen faller ser jag stora möjligheter i detta. Den strikta modell utan möjlighet att beakta regionernas olikheter och som regeringen driver sitter mycket illa i Nyland. För att stärka mycket olika regioners livskraft behövs olika modeller, en och samma modell passar inte för hela landet. Den modell regeringen driver är odemokratisk och allt för många uppgifter förs över till landskapen. Dessutom leder den, trots den allmänna uppfattningen, till en kommunreform på sikt, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.
 
- Vårdreformen kan gå vidare under nästa period genom att under vissa förutsättningar ge också kommunerna rätt att producera social- och hälsovård. Genom att stegvis införa en viss valfrihet via servicesedlar har vi en möjlighet att utvärdera och vid behov korrigera fel, påpekar Nylander.
 
- Vårdreformen har redan medfört att små och medelstora företag inom hälsovårdsbranschen med lokal eller regional förankring sålts till stora kedjor i rädsla för kraven vårdreformen för med sig. Vi kan ännu undvika samma misstag som skett inom äldreomsorgen, säger Nylander.
 
- Förvaltningsmodeller löser inte det problem vi ursprungligen ville lösa - den dåliga tillgången till läkarservice inom primärhälsovården. Genom att anställa fler läkare och sjuksköterskor får vi hälsocentralerna att fungera igen, säger Nylander

Mikaela Nylander

Gruppanföranden

Förändringarna i arbetslivet. Statsrådets framtidsredogörelse, del 1.

Gruppanförande, Thomas Blomqvist, Svenska riksdagsgruppen 20.6.2017
20.06.2017 kl. 15:00

Statsrådets meddelande till riksdagen om en förändring i regeringens parlamentariska bas

Gruppanförande, Svenska riksdagsgruppen, Anna-Maja Henriksson
19.06.2017 kl. 13:12

Remissdebatt om planen för de offentliga finanserna 2018 – 2021

Gruppanförande 3.5.2017, Svenska riksdagsgruppen, Mats Nylund
03.05.2017 kl. 14:16

Interpellation om regeringens social- och hälsovårdsreform

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen 4.4. 2017
04.04.2017 kl. 15:00

Interpellation om nedskärningarna i yrkesutbildningen

Gruppanförande 15.3 2017, Mikaela Nylander, Svenska riksdagsgruppen
15.03.2017 kl. 15:00

Regeringens försvarspolitiska redogörelse

Svenska riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin 8.3.2017
08.03.2017 kl. 15:04