Äldreomsorgen måste förbättras nu!

21.02.2019 kl. 14:53
Social- och hälsovårdsutskottet har imorse fått en ingående rapport om den rådande situationen inom åldringsvården. Oppositionen hade bett om att få denna information för att ha samma material och kännedom som regeringspartierna om denna akuta fråga.

På plats var familje- och omsorgsminister Saarikko och ledande tjänstemän från både Valvira, regionförvaltningen, polisen och vårdbranschens fackförbund. Det vi fick höra berättar om otroligt allvarliga brister i framför allt de stora privata vårdbolagens verksamhet, konstaterar utskottets medlem Veronica Rehn-Kivi.

- Jag blir sällan så nedstämd som jag blev idag. Problemet med vanvård är utbrett och anmälningarna som gjorts till regionförvaltningen har under ett år ökat med 134%. Det är alltså inte fråga om försummelser på endast några få äldreboenden. Vissa bolags vinstpolitik har styrt all deras verksamhet. En för liten personalstyrka har varit ett medvetet val och därför har klienterna inte kunnat få den vård eller den uppmärksamhet de behövt. Det är både skamligt och bedrövligt, säger Rehn-Kivi.

Ministern berättade att arbetet med att göra förbättringar och ändra direktiven har påbörjats. De sakkunniga förde tydligt fram att det inte räcker med en rekommendation om personaldimensioneringen, utan personalens minimum måste skrivas in i lagen.

- Självkontrollen av verksamheten har inte fungerat, ansvariga närchefer har inte varit på plats, eller saknats helt, vikariesystemen har varit bristfälliga, vårdpersonalen har tvingats göra annat än vårda och åldringarna har lämnats hungriga, otvättade och sängbundna, säger Rehn-Kivi.

Problem och brister har konstaterats också i den offentliga äldreomsorgen, men inte av samma slag eller utbredning. De icke-vinstbringande privata vårdbolagens verksamhet får enligt regionförvaltningen allra minst anmälningar om brister och försummelser, vilket är glädjande.

- Efter det vi hört idag fordrar jag att personaldimensioneringens miniminivå ändras till 0,7 med omedelbar verkan. Jag är färdig att sitta på utskottsmöten dygnet runt för att få ändringen i lagen före riksdagsperioden tar slut, säger Rehn-Kivi.

Veronica Rehn-Kivi

Gruppanföranden

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Gruppanförande 19.9.2019, svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
igår kl. 18:01

Regeringen Rinnes regeringsprogram

Gruppanförande hållet av gruppordförande, riksdagsman Anders Adlercreutz,11.6.2019
11.06.2019 kl. 21:09

Svenska riksdagsgruppens svar på regeringssonderarens frågor 30.4.2019

Den finskspråkiga versionen är den officiella
30.04.2019 kl. 10:43

HEMSIDAN UPPDATERAS UNDER APRIL MÅNAD

Svenska riksdagsgruppen består efter riksdagsvalet 2019 av följande ledamöter:
23.04.2019 kl. 08:50

Responsdebatt statsrådets framtidsredogörelse del 2

Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi
04.03.2019 kl. 13:00

Interpellation om läget i äldreomsorgen

Interpellationsdebatt 6.2.2019. Gruppanförande hållet av Anna-Maja Henriksson,
06.02.2019 kl. 15:00