Öppen insyn när vården ska köpas

20.02.2019 kl. 10:38
Vårdarnas uppgift är entydigt att vara vårdare, betonar Svenska folkpartiets riksdagsledamot Eva Biaudet.

Hon lyfter fram de problem som uppstår om privata vårdbolag eller kommunala servicehem rationaliserar bort stödfunktioner.
 
– För att öka lönsamheten inom äldreomsorgen finns exempel på hur man slopar väsentliga stödfunktioner, det kan handla om städning eller någon administrativ stödfunktion. Det här leder till vårdarna belastas med flera uppgifter som inte har så mycket med den egentliga vården att göra, säger Biaudet.

För att förhindra att så sker kräver SFP större transparens i upphandlingen av vårdtjänsterna.
 
– Kvalitetskriterierna måste redovisas mera öppet. Vid upphandlingen ska det framgå om vårdbolaget också erbjuder normala stödfunktioner. När vi går in för dimensionera vårdpersonalen till minst 0,7 gäller detta uttryckligen vårdarna. Stödfunktionerna är viktiga, men de får inte räknas med i vårdardimensioneringen, säger Biaudet.

Eva Biaudet

Gruppanföranden

Riksmötets öppningsdebatt 11.2.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
11.02.2020 kl. 15:00

Interpellationsdebatt al-Hol

Gruppanförande hållet av ledmot Eva Biaudet
17.12.2019 kl. 15:00

Responsdebatt budgeten 2019

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
17.12.2019 kl. 11:00

Statsrådets meddelande om regeringsprogrammet 16.12.2019

Gruppanförande hållet av riksdagsgrupens ordförande Anders Adlercreutz.
16.12.2019 kl. 13:00

Remissdebatt om höjning av frontveterantillägget

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
04.12.2019 kl. 15:00

Planen för de offentliga finanserna 2020 – 2023

Gruppanförande 26.11.2019, Veronica Rehn-Kivi
26.11.2019 kl. 15:01

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2020 och planen för de offentliga finanserna.

Gruppanförande 8.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
08.10.2019 kl. 13:00