Problemen med FPA-taxin måste lösas

17.02.2019 kl. 16:04
SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson kräver att regeringen åtgärdar de fortsatta problemen med FPA-taxin.
-    Problemen med FPA-taxin är fortfarande olösta Det går inte en vecka, utan att jag blir kontaktad av eller träffar människor med mycket dåliga erfarenheter. Det finns bara fler och fler exempel om hur det i dagens läge har blivit svårt att få en FPA-taxi eller så har taxin varit kraftigt försenad, säger Anna-Maja Henriksson.

Enligt Henriksson är det också problematiskt att en taxichaufför inte får bli och vänta då kunden t.ex.besöker läkaren. Det betyder att taxin kan köra kunden till läkaren 100km, men efter att kunden stigit ut ur taxin så måste bilen ställa sig i kö för nästa transport eller köra tom tillbaka om det inte finns kunder. 

-  Det är inte vettigt att två taxin ofta åker långa sträckor tomma.  Det är inte bra ur patientens, FPA:s, skattebetalarnas eller klimatets synvinkel. 

Enligt Henriksson är det uppenbart att det nuvarande FPA-taxisystemet inte motsvarar patientens behov. Att både taxiföretagarna och kunderna är missnöjda visar att det krävs åtgärder.

-    Så här kan det under inga omständigheter få fortsätta. Problemen med FPA-taxin måste lösas. Personer i en redan annars svår livssituation ska inte bli behandlade såhär. Regeringen borde nu agera. 

Folkpensionsanstalten ersätter en taxiresa då man på grund av sjukdom, graviditet eller förlossning är tvungen att besöka läkare och då man med tanke på sitt hälsotillstånd inte kan resa med allmänna färdmedel. Självrisken är 25 euro per skjuts
Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Gruppanförande 19.9.2019, svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
igår kl. 18:01

Regeringen Rinnes regeringsprogram

Gruppanförande hållet av gruppordförande, riksdagsman Anders Adlercreutz,11.6.2019
11.06.2019 kl. 21:09

Svenska riksdagsgruppens svar på regeringssonderarens frågor 30.4.2019

Den finskspråkiga versionen är den officiella
30.04.2019 kl. 10:43

HEMSIDAN UPPDATERAS UNDER APRIL MÅNAD

Svenska riksdagsgruppen består efter riksdagsvalet 2019 av följande ledamöter:
23.04.2019 kl. 08:50

Responsdebatt statsrådets framtidsredogörelse del 2

Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi
04.03.2019 kl. 13:00

Interpellation om läget i äldreomsorgen

Interpellationsdebatt 6.2.2019. Gruppanförande hållet av Anna-Maja Henriksson,
06.02.2019 kl. 15:00