Barnäktenskap måste kunna upphävas

15.02.2019 kl. 15:47

 

- Riksdagen har nu godkänt det länge efterlängtade lagförslaget  om totalförbud att ingå barnäktenskap i Finland. Det är ett viktigt steg för att i Finland skydda minderåriga, mest flickor mot social påtryckning t.ex vid graviditet ,  säger Eva Biaudet, riksdagsledamot och lagutskottets viceordförande.

I Finland har det funnits möjlighet att med specialtillstånd ingå barnäktenskap. Både internationella människorättsavtal och kvinnoorganisationer över partigränser, har länge talat för att Finland måste förbjuda möjligheten till barnäktenskap. Ett förbud av äktenskap för personer under 18  år stärker särskilt flickors rättigheter, då flickor är överrepresenterade bland de som ingått barnäktenskap. Största delen av de specialtillstånd som ansökts har bottnat sig i religiösa och/eller kulturella orsaker då flickan varit gravid.

- Fastän jag gläds över regeringens lagförslag är jag samtidigt mycket besviken över att man i beredningen inte beaktat internationella rekommendationer om att utan problem kunna upphäva ett sådant, olagligt ingånget barnäktenskap. Nu förutsätter även denna nya lag att den minderåriga söker äktenskapsskillnad, och därom blir en ständig anteckning även i befolkningsregistret.  Detta är oskäligt. Upphävandet måste kunna ske enklare och så att äktenskapet inte heller syns i folkbokföringen, säger Biaudet

Eva Biaudet

Gruppanföranden

Interpellationsdebatt al-Hol

Gruppanförande hållet av ledmot Eva Biaudet
17.12.2019 kl. 15:00

Responsdebatt budgeten 2019

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
17.12.2019 kl. 11:00

Statsrådets meddelande om regeringsprogrammet 16.12.2019

Gruppanförande hållet av riksdagsgrupens ordförande Anders Adlercreutz.
16.12.2019 kl. 13:00

Remissdebatt om höjning av frontveterantillägget

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
04.12.2019 kl. 15:00

Planen för de offentliga finanserna 2020 – 2023

Gruppanförande 26.11.2019, Veronica Rehn-Kivi
26.11.2019 kl. 15:01

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2020 och planen för de offentliga finanserna.

Gruppanförande 8.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
08.10.2019 kl. 13:00

Interpellation om regeringens ekonomiska politik och sysselsättningen

Gruppanförande 1.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Joakim Strand
01.10.2019 kl. 15:00