Till en levande skärgård hör yrkesfisket

14.02.2019 kl. 11:28
Idag debatterades den nationella Skärgårdsdelegationens målsättningar inför nästa riksdagsperiod. Man betonade förutom alla de utmaningar också alla de möjligheter vår unika skärgård har.

- En av grundförutsättningarna för en levande skärgård där man kan bo, leva och arbeta året om är fungerande skärgårdstrafik. Våra färjor och förbindelsebåtar bör vara avgiftsfria i framtiden också. Också i det fall att landskapsreformen går vidare och landskapen i framtiden finansierar och fattar beslut om skärgårdstrafiken måste nivån på skärgårdstrafiken och dess avgiftsfrihet tryggas, krävde riksdagsledamot Mikaela Nylander under diskussionen.

- En annan viktig fråga är att kunna trygga verksamhetsförutsättningarna för de traditionella näringarna såsom fisket i framtiden. Staten gör en hel del för att utveckla och höja t.ex. förädlingsgraden inom fiskerinäringen och därmed finna nya möjligheter för fisket. Tyvärr har statsmakten inte funnit långsiktiga lösningar beträffande skarven och sälen och vi upplever därför i skärgården en stor ökning av dessa arter. Balansen har ställvis rubbats till nackdel för yrkesfisket, säger Nylander.

- I Nyland planerar miljöministeriet dessutom att kraftigt öka naturskyddsområdenas omfång nu under våren och vi är nu mycket oroliga för vad det betyder både för yrkesfiskarnas möjligheter att idka sin näring och för säljakten. Risken är stor att säljakten ytterligare begränsas och att yrkesfiskarnas rätt att ta i land för att fästa fiskebragder vid öar och skär försvåras, säger Nylander som också fungerar som ordförande för Nylands fiskarförbund.

Mikaela Nylander

Gruppanföranden

Riksmötets öppningsdebatt 11.2.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
11.02.2020 kl. 15:00

Interpellationsdebatt al-Hol

Gruppanförande hållet av ledmot Eva Biaudet
17.12.2019 kl. 15:00

Responsdebatt budgeten 2019

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
17.12.2019 kl. 11:00

Statsrådets meddelande om regeringsprogrammet 16.12.2019

Gruppanförande hållet av riksdagsgrupens ordförande Anders Adlercreutz.
16.12.2019 kl. 13:00

Remissdebatt om höjning av frontveterantillägget

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
04.12.2019 kl. 15:00

Planen för de offentliga finanserna 2020 – 2023

Gruppanförande 26.11.2019, Veronica Rehn-Kivi
26.11.2019 kl. 15:01

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2020 och planen för de offentliga finanserna.

Gruppanförande 8.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
08.10.2019 kl. 13:00