Till en levande skärgård hör yrkesfisket

14.02.2019 kl. 11:28
Idag debatterades den nationella Skärgårdsdelegationens målsättningar inför nästa riksdagsperiod. Man betonade förutom alla de utmaningar också alla de möjligheter vår unika skärgård har.

- En av grundförutsättningarna för en levande skärgård där man kan bo, leva och arbeta året om är fungerande skärgårdstrafik. Våra färjor och förbindelsebåtar bör vara avgiftsfria i framtiden också. Också i det fall att landskapsreformen går vidare och landskapen i framtiden finansierar och fattar beslut om skärgårdstrafiken måste nivån på skärgårdstrafiken och dess avgiftsfrihet tryggas, krävde riksdagsledamot Mikaela Nylander under diskussionen.

- En annan viktig fråga är att kunna trygga verksamhetsförutsättningarna för de traditionella näringarna såsom fisket i framtiden. Staten gör en hel del för att utveckla och höja t.ex. förädlingsgraden inom fiskerinäringen och därmed finna nya möjligheter för fisket. Tyvärr har statsmakten inte funnit långsiktiga lösningar beträffande skarven och sälen och vi upplever därför i skärgården en stor ökning av dessa arter. Balansen har ställvis rubbats till nackdel för yrkesfisket, säger Nylander.

- I Nyland planerar miljöministeriet dessutom att kraftigt öka naturskyddsområdenas omfång nu under våren och vi är nu mycket oroliga för vad det betyder både för yrkesfiskarnas möjligheter att idka sin näring och för säljakten. Risken är stor att säljakten ytterligare begränsas och att yrkesfiskarnas rätt att ta i land för att fästa fiskebragder vid öar och skär försvåras, säger Nylander som också fungerar som ordförande för Nylands fiskarförbund.

Mikaela Nylander

Gruppanföranden

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2020 och planen för de offentliga finanserna.

Gruppanförande 8.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
08.10.2019 kl. 13:00

Interpellation om regeringens ekonomiska politik och sysselsättningen

Gruppanförande 1.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Joakim Strand
01.10.2019 kl. 15:00

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Gruppanförande 19.9.2019, svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
19.09.2019 kl. 18:01

Regeringen Rinnes regeringsprogram

Gruppanförande hållet av gruppordförande, riksdagsman Anders Adlercreutz,11.6.2019
11.06.2019 kl. 21:09

Svenska riksdagsgruppens svar på regeringssonderarens frågor 30.4.2019

Den finskspråkiga versionen är den officiella
30.04.2019 kl. 10:43

HEMSIDAN UPPDATERAS UNDER APRIL MÅNAD

Svenska riksdagsgruppen består efter riksdagsvalet 2019 av följande ledamöter:
23.04.2019 kl. 08:50

Responsdebatt statsrådets framtidsredogörelse del 2

Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi
04.03.2019 kl. 13:00